Minister Landuyt gaat over tot betaling dwangsommen

De vereniging Air Libre heeft gisteren via haar advocatenkantoor vernomen dat de Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt besloten heeft de geëiste dwangsommen ten belope van 50.000 Euro te laten consigneren. Deze dwangsommen hebben betrekking op overtredingen tegen de geluidsnormen die op 15 mei vastgesteld werden.

De vereniging beschouwt dat de Minister hiermee de inbreuken erkent, zelfs al lijkt dit initiatief ingegeven door electorale belangen van het moment.

Air Libre herinnert eraan dat het opeisen van de dwangsommen geen doel op zich vormt, maar wel het afdwingen van een duurzame oplossing voor het luchthavenbeleid van Zaventem beoogt.