Interview Landuyt in De Morgen van 30 december 2006

onze commentaar :

Minister Landuyt verklaart dat de vliegtuigen in functie van de wind moeten vliegen.
Wat hij vergeet te zeggen is dat indien hij dit consequent zou toepassen, dit enkel mogelijk zou zijn als men de Brusselse agglomeratie zou verhuizen naar een andere plek.
Nog steeds weigert hij in te zien dat met haar huidige volume aan verkeer en des te meer met de uitbreiding voorzien in het Start-plan van de Vlaamse Regering, de luchthaven van Zaventem recht de muur ingaat.

Hij weigert de middenweg van een city-airport te bewandelen en maakt de bevolking wijs dat het alles of niets is met de luchthaven : je reinste manipulatie !

Erger is dat hij en de andere partijkopstukken nu al gepland hebben om het spreidingsplan in de marchandage op te nemen die de volgende staatshervorming zal zijn.
Hebben Onkelinx en Di Rupo misschien reeds een behoud van de noord-zuid-tranferts onderhandeld in ruil voor het behoud of een toename van dag- en nachtvluchten over de Brusselse agglomeratie ?

(..) Tot slot, lang geleden dat we nog iets van Zaventem gehoord hebben.
Dat is toch goed, niet?

Een nieuw arrest van het Hof van Cassatie heeft Brussel nog eens gelijk gegeven, ze mogen boetes heffen telkens als wij de geluidsnormen overschrijden. Daar is bijzonder weinig om te doen geweest.

Blijkbaar begint idereen te begrijpen dat het weinig zin heeft.
Ik daag jullie uit : kijk naar het grote akkoord dat na de verkiezingen zal worden afgesloten. Het zal nauwelijks verschillen van wat we nu doen. Laat de vliegtuigen vliegen en kijk naar de wind.

Zo spreid je de lasten op een technische manieer. Ik denk dat er, op de sluiting van Zaventem na, geen andere oplossing is.

De Morgen 30/12/2006