Omnibushalte van vliegtuigen : reizen in Absurdistan

De vereniging Air Libre vraagt de drie ministers van transport een coherent beleid op poten te stellen.

De commotie rond luchtvaartmaatschappij Jet4You, dat in de vlucht Luik – Casblanca een halte wil inlassen in Charleroi (Gosselies), legt de absurditeit bloot van meer luchtverbindingen.
Wie zou ooit het gedacht hebben : lijnvluchten binnen België, een land waar de autoweg nooit lang genoeg is om je te verplichten elders dan thuis te overnachten.
In welk ander land zet men een vliegtuig in als een omnibus-trein ?

Reizen is dromen, maar in dit geval zijn dromen bedrog.
De opwarming van de aarde en de eerste gevolgen hiervan werden nogmaals duidelijk in New Orleans met orkaan Katrina. Meer stortregens, overstromingen, windhozen, droogtes, hitte, en het verder smelten van onze poolkappen zijn de gevolgen indien we blind blijven en doorgaan alsof er niets aan de hand is : « business as usual ».

Ondanks alle tegenkantingen van de lobbywereld, zal vroeg of laat het gigantisch aandeel van luchtverkeer in het broeikaseffekt en Kyoto moeten worden opgenomen, en hopelijk zal het niet te laat zijn.
Onlangs is gebleken dat België er niet in slaagt de Kyoto-normen na te leven, en van plan is het overschot « recht op luchtvervuilen » van « propere » landen aan te kopen om de pollutie in eigen land verder te mogen doen toenemen.

De transportsektor en in het bijzonder wegtransport en luchtverkeer hebben een groot aandeel in de totale uitstoot van broeikasgassen.
Het luchtverkeer beleefde en kent nog steeds een exponentiële groei dankzij een deregulering van de luchtvaart en taxvrije kerozine sedert 60 jaar, hetgeen niet meer of minder is dan een verholen vorm van subsidie.

Mijnheer José Happart (voorzitter Luikse luchthavenbeheerder SAB, en tegelijk voorzitter van het Waals Parlement) ziet er geen graten in.
Hij foetert tegen Waals minister van Transport André Antoine om zijn beslissing de tussenstop in Charleroi te verbieden, en stapt naar de Raad van State, terwijl het Europees reglement 2408/92, artikel 9 duidelijk stelt :
<< Bij ernstige (...) milieuproblemen kan de verantwoordelijke Lid-Staat (...) voorwaarden opleggen en de uitoefening van verkeersrechten beperken of weigeren, met name wanneer andere takken van vervoer een bevredigend niveau van dienstverlening kunnen bieden.>>
Mijnheer Happart leest blijkbaar de Franstalige pers niet, en heeft hij nooit horen praten van « opwarming van onze planeet » : nochthans rapporteerden de kranten afgelopen week niet anders.

De vereniging Air Libre Brussel eist van de drie ministers voor transport, Renaat Landuyt, Kris Peeters, en André Antoine om tijdens hun bijeenkomst deze week een plan voor een coherent beleid op poten te zetten, en alle korte verbindingen streng te reguleren.
Hierin moeten binnenlandse lijnvluchten verboden worden, en occasionele uitzonderingsvluchten geformuleerd.

De verantwoordelijkheid voor initiatieven rond klimaatverandering kan niet eeuwig afgeschoven worden op de burcht Europa.