Regering ongerust over nieuw Zaventemarrest

— (tijd) – De federale topministers houden vandaag een extra vergadering over het spreidingsplan voor Zaventem. Gevreesd wordt dat de Raad van State volgende week het plan vernietigt, althans de versie- Anciaux. Een mogelijk gevolg van het arrest is de terugkeer naar het concentratiemodel boven de – Vlaamse – Noordrand rond Brussel.

De voorbije maanden regende het juridische uitspraken over een of ander deel van het spreidingsplan voor de verdeling van de vluchten van en naar Zaventem. Voor elke negatieve uitspraak dokterde de federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (sp.a), een oplossing uit, die vaak meteen weer werd aangevochten door een actiegroep van omwonenden.

Ondertussen zijn de wijzigingen bijna niet meer te tellen. Deze week vielen alweer twee uitspraken over een of ander deel van het plan, beide gunstig voor de huidige toestand. Ze leidden nauwelijks nog tot ophef.

Heel wat meer commotie is er over een nakend arrest van de Raad van State over het volledige spreidingsplan. De procedure werd in 2004 al ingeleid door bewoners van de Oostrand. Midden vorig jaar adviseerde de auditeur van de Raad van State de vernietiging van het plan. Op 15 juni worden de slotpleidooien gehouden.

In de Wetstraat gonst het van de geruchten. Volgens sommigen wordt het negatieve arrest snel na de pleidooien verwacht. Anderen wagen zich aan de boude stelling dat ‘het arrest al gevallen is’ en dat de zitting nog een formaliteit is. Landuyt houdt het erop dat er ‘inderdaad rekening wordt gehouden met een vernietiging van het plan’.

‘Maar over de draagwijdte van een negatief arrest zijn de meningen verdeeld. Daarover zitten we met de ministers van de kern samen’, verduidelijkt Landuyt. De situatie is allesbehalve duidelijk: op tafel ligt de vraag tot vernietiging van het spreidingsplan van februari 2004, nog onder Landuyts voorganger, Bert Anciaux. Intussen is al tientallen keren gemorreld aan het baan- en routegebruik. Het is best mogelijk dat er straks een plan wordt vernietigd dat in de praktijk nauwelijks meer bestaat.

Plan-Durant

Wordt het spreidingsplan-Anciaux vernietigd, dan moet in het meest drastische scenario worden teruggegrepen naar het vliegschema van Isabelle Durant (Ecolo), de voorgangster van Anciaux. Zij voerde een concentratie van de vluchten in over het noorden van Brussel en de – Vlaamse – rand errond. In de regering wordt geopperd dat dat scenario de Franstaligen erg goed uitkomt. Anderen wijzen erop dat het verguisde plan-Anciaux ook de route-Onkelinx bevat, over het kanaal. De uitvinder van die route woonde destijds wel nog in Luik, in oktober komt de PS-politica op in Schaarbeek. Extra geluidsoverlast voor de Brusselaars kan ze dus missen.

KVe/WVDV

08/06/2006 – Copyright © De TIJD