Verhit debat over selectie kandidaten voor hoorzitting vliegwet

(BELGA) = Moeten de omwonenden van de luchthaven van Zaventem gehoord worden tijdens een hoorzitting over de vliegwet, en zoja, op welke manier? Die vraag vormde woensdag het centrale discussiepunt tijdens een verhit debat in de kamercommissie Infrastructuur. Uiteindelijk werd beslist de omwonenden een nota met hun standpunt te laten indienen. Op basis daarvan zal gekeken worden of ze al dan niet ook mondeling om extra uitleg zullen gevraagd worden.

De kamercommissie boog zich woensdag over een uitgebreide lijst met mogelijke kandidaten voor de hoorzitting rond de vliegwet. Die wet moet de basiscriteria vastleggen voor het bepalen en veranderen van vluchtprocedures en moet een stabieler juridisch kader creëren voor Zaventem. De lijst met kandidaten bevat onder meer organisaties en deskundigen als luchthavenuitbater BIAC, luchtverkeersleider Belgocontrol, de ombudsdienst, milieuorganisaties, de pilotenvereniging, de federatie van luchtvaartmaatschappijen en ondernemersorganisaties (VOKA en VOB).

Op de lijst staat ook een reeks van 20 à 25 bewonersorganisaties en actiegroepen en dat vormde in de commissie het grote twistpunt. Alle bewonersgroepen nog eens horen zou volgens de meerderheid een efficiënte werking in de weg staan, terwijl de oppositie het uitnodigen van de bewonersgroepen cruciaal vindt. Uiteindelijk kwam de meerderheid met een tussenvoorstel. De verschillende bewonersgroepen zullen verzocht worden hun standpunten maximaal te bundelen en schriftelijk over te maken. Op basis van die memoranda kan dan nog bekeken worden of (en welke) bewonersgroepen in de commissie zullen gehoord worden.

De oppositie is niet te spreken over die regeling. « Waarom wil men de betrokkenen niet horen. Dat duurt toch maar drie uur tot een halve dag. Ik begin te denken dat er verborgen agenda’s zijn », aldus Simonne Creyf (CD&V). « Waar is men bang van? », sloot David Lavaux (cdH) zich aan. Mary Nagy (Ecolo) noemde het voorstel « totaal surrealisme ». « We zullen niet aarzelen om de mensen in de rand op de hoogte te brengen dat ze niet zullen gehoord worden », zo dreigde Francis Van den Eynde (Vlaams Belang) tot slot.

Belga,
_ © Belga NV