Breed onderzoek naar incident op Zaventem

De Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit is een onderzoek gestart naar het incident donderdag op de luchthaven van Zaventem. Rond zes uur ‘s morgens liep toen een man door de veiligheidscontrole. Toch zouden er nog tot zeven uur vliegtuigen opgestegen zijn. « Niets wijst erop dat de vliegtuigmaatschappijen bij het boarden extra veiligheidsmaatregelen hebben genomen », zegt federaal mobiliteitsminister Renaat Landuyt (sp.a).

Donderdagochtend onttrok een man zich op Zaventem aan de veiligheidscontrole van pier A, waar de vluchten naar de Schengenlanden vertrekken. Veiligheidsagenten wilden hem fouilleren, nadat de metaaldetector was afgegaan. De man liep daarop door de veiligheidsbarriĂšre in terminal A. Uit videobeelden bleek later op de dag dat de betrokkene meteen na het incident via de uitgang van de passagiers uit de luchthaven was gevlucht. De eerste uren na het incident was dat echter nog niet bekend. De vraag rijst dan ook of de gevluchte man daardoor de tijd kreeg om op een vliegtuig te stappen.

« Het rapport zal moeten uitwijzen of de geldende spelregels door iedereen gevolgd zijn en of die regels wel voldoen », zegt mobiliteitsminister Landuyt. Dat er aan de communicatie tussen verschillende diensten gewerkt zal moeten worden, lijkt hem nu al waarschijnlijk. « Bovendien wijst niets er momenteel op dat de vliegtuigmaatschappijen extra beveiligingsmaatregelen hebben genomen bij het boarden na het incident. »

In het onderzoek worden niet enkel de procedures en bevoegdheden van de FOD Mobiliteit bekeken, maar ook de rol van andere betrokken partijen als Binnenlandse Zaken en luchthavenuitbater BIAC, benadrukken zowel Eric Aerden, de woordvoerder van de FOD Mobiliteit als Landuyt. « Of een uur te lang is tussen incident en de laatste vlucht? Dat moet het onderzoek uitwijzen », zegt Landuyt. « Allicht is er een ketting van inschattingen geweest waardoor er vertraging is opgelopen. »

Door het veiligheidsincident liep de activiteit op de luchthaven urenlang in de knoop. Volgens Eric Aerden is het ook niet duidelijk of er een uur is verlopen tussen het incident en het sluiten van pier A of de laatste vlucht.

Het Brusselse parket bevestigde dat de man in kwestie nog steeds voortvluchtig is. (KrH)

De Morgen,
_ © 2006 Uitgeverij De Morgen n.v.