Werkgevers vragen beslissing Zaventem

De politiek moet dringend de onzekerheid over het spreidingsplan wegnemen, aldus Voka.

In het dossier van het vliegtuiglawaai rond Zaventem is de werkgeversorganisatie Voka tegen een bevriezing van de huidige situatie. Dat heeft gedelegeerd bestuurder Philippe Muyters in het VRT-programma De zevende dag gezegd. Volgens hem moet er snel een politieke oplossing komen om de onzekerheid bij de bedrijven op Zaventem weg te nemen. Ook SP.A, VLD en Groen! zijn tegen een bevriezing.

Het jongste arrest van het Brusselse hof van beroep, dat de regering verplicht binnen dertig dagen een nieuw spreidingsplan uit te werken, noemt Muyters een goede zaak. Hij meent dat een oplossing in het Zaventem-debat te lang uitblijft en die onzekerheid is slecht voor de bedrijven. Die stellen beslissingen over investeringen uit en onderzoeken alternatieven voor Zaventem.

Het Vlaams-parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) vindt dat alle betrokkenen in het dossier beter zouden afspreken de huidige situatie gedurende twee jaar te bevriezen om dan een duurzame oplossing te kiezen.

Een terugkeer naar de situatie van voor 1999 is volgens hem moeilijk omdat de vluchtschema’s dan heronderhandeld moeten worden en Brussel zijn geluidsnormen moet intrekken. Een goed nieuw spreidingsplan uitwerken is met verkiezingen in aantocht niet haalbaar, meent hij. Hij wees op de tegenstrijdige visie tussen de federale meerderheidspartijen, waarbij SP.A/Spirit het spreidingsplan wil aanpassen en de VLD ervan af wil.

De kamerleden Hans Bonte (SP.A) en Luk Van Biesen (VLD) vinden dat er snel een oplossing moet komen. Ook het Brussels-parlementslid Adelheid Byttebier (Groen! ) is voor snel overleg. Volgens haar kan er enkel een oplossing komen als gekozen wordt voor minder (nacht)vluchten.

BELGA

De Standaard, © 2006 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.