Nachtrust kost 25.000 euro

Leuven/Kortenberg. De bewoners van Kortenberg die lijden onder het spreidingsplan, hebben recht op een schadevergoeding van 25.000 euro. Dat is althans de vordering van advocaat Dirk De Maeseneer namens 236 gedupeerde gezinnen.

DE zaak kwam gisteren voor de rechtbank van eerste aanleg in Leuven. De gemeente Kortenberg stapte zelf niet naar de rechtbank, omdat veel gemeentebesturen die stap al hadden gezet. Wel begeleidde het bestuur de bewoners die een klacht wilden indienen bij een burgerlijke rechtbank omdat ze schade hadden geleden door het spreidingsplan. Er gingen 236 gezinnen op de oproep in.

Advocaat Dirk De Maeseneer wil namens de bewoners dat het spreidingsplan niet langer wordt uitgevoerd, en koppelt daar een dwangsom van 25.000 euro aan. Bovendien wil hij een schadevergoeding van 25.000 euro per gedupeerde bewoner en vraagt hij dat vliegtuigen verboden worden als ze de geluidsnormen van de wereldgezondheidsorganisatie overstijgen. ,,Het zou misplaatst zijn om de schade die het spreidingsplan heeft veroorzaakt te minimaliseren. Slaapverstoring door vliegtuiglawaai leidt volgens een studie van de wereldgezondheidsorganisatie tot onder meer stress en depressie. »

Bij het opstellen van het spreidingsplan is volgens de advocaat zeker een fout gemaakt. ,,Het plan is disproportioneel, waardoor de hinder onrechtvaardig is verdeeld. » Hij stelt dat daardoor niet alleen de grondwet met de voeten is getreden, maar ook het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind. ,,En het is geen voorbeeld van behoorlijk bestuur. Het zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden, er is onvoldoende onderzoek gebeurd en de betrokkenen zijn niet geraadpleegd. »

De advocaat van de federale overheid legde de technische kant van de zaak uit ter verdediging. Hij deed uit de doeken hoe de overheid tot het spreidingsplan is gekomen en waarom de baan 25L zo veel wordt gebruikt. ,,Om de pistes zo veilig mogelijk te gebruiken hangt er nu eenmaal veel af van de winrichting, de lading, de hoeveelheid kerosine en andere factoren », klonk het.

Advocaat Dirk De Maeseneer haalde er cijfers bij om te bewijzen dat de inwoners van Kortenberg benadeeld zijn door het spreidingsplan. ,,Volgens de cijfers van toenmalig minister van Mobiliteit Bert Anciaux (Spirit) krijgt Kortenberg door het spreidingsplan per nacht 47,3 gemiddeld stijgende vliegtuigen te verwerken krijgen. Voor het spreidingsplan waren er geen nachtvluchten boven Kortenberg. Cijfers van het ministerie van Mobiliteit tonen aan dat van de 17.800 inwoners van Kortenberg, er 8.919 ‘s nachts tot vijf geluidspieken boven de zeventig decibel moeten verdragen. Voor 394 inwoners is dat zelfs twintig keer per nacht. » (bcz)

bcz thb

De Standaard,

© 2005 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.