Actiegroep dwingt naleving Brusselse geluidsnormen af

(belga) – De bewonersgroep Air Libre Brussel dagvaardt de Belgische staat, de luchthavenuitbater BIAC en de verkeersleiding Belgocontrol om hen te dwingen zich te houden aan de Brusselse geluidsnormen. Air Libre verzoekt de kortgedingrechter inbreuken op de geluidsnormen vast te stellen en vraagt een dwangsom van 25.000 euro per dag en per overtreding. Vandaag wordt de zaak in Brussel ingeleid.

Een Brusselse rechter kende eerder al zware dwangsommen toe aan het Brussels Gewest voor de niet-naleving van zijn normen. Het Brussels Gewest heeft de betaling van die dwangsommen tot op heden niet opgeëist, officieel om de politieke onderhandelingen over een akkoord over de luchthaven van Zaventem niet op de helling te zetten.

De actiegroep heeft naar eigen zeggen ook gewacht tot nu om die onderhandelingen alle kansen te geven, zei Maurice Seewald van Air Libre Bruxelles. ‘Maar als er na zoveel maanden geen vooruitgang is en het Brussels Gewest haar eigen dwangsommen niet opeist, doen wij het’.

Air Libre heeft, zo denkt het tenminste, een ijzersterke zaak. ‘We vragen gewoon de toepassing van een vroegere beslissing van de rechtbank’, zegt advocaat Georges-Henri Beauthier.

Isolatie

Een lid van Air Libre Bruxelles en inwoonster van Schaarbeek eist ondertussen voor de vrederechter de terugbetaling door de overheid van isolatiemaatregelen aan haar woning om het vliegtuiglawaai te milderen. Volgens advocaat Beauthier gaat het om een testcase. ‘Andere bewoners willen net hetzelfde doen, maar kijken nu eerst even hoe deze zaak afloopt.’

Telex

De Tijd,

© 2005 Uitgeversbedrijf Tijd n.v.