Milieuvergunning luchthavenuitbater BIAC onwettig

De auditeur van de Raad van State oordeelt dat de milieuvergunning van luchthavenuitbater BIAC onwettelijk is. Die uitspraak komt er na een klacht van de gemeente Wemmel en van de bewoners van de noordrand en Steenokkerzeel. De omwonenden benadrukken dat ze niet de sluiting van de luchthaven nastreven.

De gemeente Wemmel wees, samen met de bewoners van de noordrand en Steenokkerzeel, het ontbreken van een milieueffectenrapport voor de luchthaven van Zaventem aan. De auditeur van de Raad van State geeft hen hierover nu gelijk.

De schorsing van de milieuvergunning houdt een sluiting van de luchthaven in, maar zo ver willen de omwonenden het niet laten komen. « Zone S (Steekokkerzeel) wenst uitdrukkelijk dat er geen sluiting van de luchthaven komt, want dat is wel een gevolg van de schorsing van de milieuvergunning, » zegt Koen Geelen, de advocaat van de inwoners van Steenokkerzeel.

Dat de omwonenden de luchthaven liever niet gesloten zien, maakten ze ook kenbaar aan de Raad van State. « Na de kennisname van de standpunten van de auditeur en nadat duidelijk werd dat de vergunning geschorst dreigde te worden, hebben mijn cliënten uitdrukkelijk een alternatief op tafel gelegd en aan de Raad van State gevraagd om BIAC en het Vlaams gewest twee jaar de tijd te geven om het milieueffectenrapport te maken. Op die manier kan de onwettelijkheid die er nu is hersteld worden zonder dat de sluiting van de luchthaven zou moeten worden toegepast, » aldus Geelen. Tijdens die termijn van twee jaar kan geen enkele benadeelde omwonende via dwangsommen eisen dat de luchthaven zijn activiteiten stopzet.

Volgens Vlaams minister van Milieu Kris Peeters (CD&V) komt er bij een eventuele schorsing een nieuwe milieuvergunning die anders wordt gemotiveerd, maar volgens Geelen kan dat niet. « Dat lijkt me nogal een moeilijke oplossing te zijn. Het ontbreken van een milieueffectenrapport, als de Raad van State uiteraard de standpunten van de auditeur volgt, kan je niet goedmaken met een andere motivering. Volgens mij moet je dan consequent zijn en dat milieueffectenrapport laten maken. »

Het is nu wachten op het arrest maar de Raad van State volgt doorgaans het advies van de auditeur.