Het kluwen Zaventem : Of hoe een dossier ook simpel en eenvoudig kan zijn.

Komende week wordt het dossier Zaventem weer onderwerp van overleg.
De vereniging Bruxelles Air Libre Brussel wenst de onderhandelaars en de bevolking te wijzen op een andere kijk dan tot hiertoe algemeen gangbaar.

Het komt zelden voor dat een Vlaamse stem zich kritisch uitlaat over het weinig coherente beleid van de luchthaven, laat staan dat iemand van buiten het opneemt voor een beleid van gezond verstand aangaande de dichtstbevokte agglomeratie van België, met name de Brusselse regio. De vereniging Air Libre geeft een zeer korte samenvatting over de huidige situatie en de perceptie van dit dossier door de inwoners van de Brusselse agglomeratie en bij uitbreiding van heel de Brabantse regio.

De lokale gemeentebesturen, niet gehinderd door enig beperkend Vlaams beleid inzake ruimtelijke ordening, steunen het verder bebouwen van de omgeving rond de luchthaven. Wanneer de nieuwe inwoners tegen de lawaaioverlast en de vervuiling protesteren eisen lokale mandatarissen en actiegroepen het verder afschuiven van de hinder op de Brusselse agglomeratie.

Alsof dit niet volstaat stelt de Vlaamse Regering in haar Start-plan* voor om het aantal vliegbewegingen minstens te verdubbelen, verleent ze een milieuvergunning voor 25.000 nachtelijke vliegbewegingen, en weigert aan de onderhandelingstafel de nacht te verlengen tot zeven uur i.p.v. zes uur zoals door de Europese richtlijnen voorgeschreven.

De vereniging Bruxelles Air Libre Brussel vraagt zich af in welke mate deze omstandigheden een basis kunnen vormen voor onderhandelingen en begrijpt niet hoe de Vlaamse leden van de Brusselse Regering hun steun weigeren aan dat beetje bescherming die het toepassen van de Brusselse geluidsnormen vormen.

Zonder deze bescherming dreigt de leefbaarheid, de gezondheid, en het leven tout court van hun kiezers in de Brusselse agglomeratie en bij uitbreiding van alle inwoners van de regio, op zeer ernstige wijze verder aangetast te worden.

* Start-plan : STrategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling – luchthavenregio