Landuyt wil Brusselse dwangsommen aanvechten

Federaal minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (VLD) stapt naar het Hof van Cassatie om het arrest van het hof van beroep over het vliegverkeer te laten verbreken. Door dat arrest kan het Brussels gewest dwangsommen eisen van 25.000 euro per inbreuk op de strenge Brusselse geluidsnormen. Sinds 15 oktober mag het Brussels gewest die dwangsommen eisen. Daarom werd er intensief onderhandeld over een nieuw spreidingsplan, maar die leverden nog niets op.

Brussels minister-president Charles Picqué (PS) dreigde met de dwangsommen om druk uit te oefenen op de onderhandelingen. Sinds zaterdag kan het Brussels gewest die ook eisen. Maar Landuyt wil dus die dwangsommen aanvechten.

Charles PicquĂ©: « Dat is het recht van meneer Landuyt. Maar ik hoop altijd dat we niet verplicht zullen zijn om de dwangsommen te gebruiken. » PicquĂ© wil de dwangsommen alleen inzetten als het Brusselse Gewest ‘vernederd’ wordt in het nieuwe akkoord.

Er zijn bij de onderhandelingen nog een paar knelpunten voor een akkoord. Het gebruik van baan 02 is een struikelblok. Er zijn ook discussies over de ingewikkelde weekendregeling en over enkele vliegroutes boven Brussel. En Brussel wil dat de nachtperiode wordt verlengd tot 7 uur ‘s ochtends.

Dinsdag gaan minister Landuyt, Vlaanderen en Brussel weer samen zitten. Voor Picqué moet er ten laatste woensdag een akkoord zijn.

Nederlandstalige ministers tegen dwangsommen
Voor de Nederlandstalige ministers in de Brusselse regering kan er nooit sprake van zijn om de dwangsommen te eisen.

Brussels minister van Begroting en Financiën Guy Vanhengel (VLD) heeft zich van meet af aan gekant tegen het eisen van dwangsommen. « De meningen waren binnen de Brusselse regering nogal verdeeld. Maar men moet rekening houden met de standpunten van iedereen. Men kan niet zijn eigen wil opleggen in de regering. Dus vermits de Nederlandstalige ministers dat niet wensen, kan het ook niet gebeuren. Ik kan mij niet inbeelden dat er dwangsommen worden geëisd. Maar als dat wel gebeurd, dan is er een heel groot probleem binnen de Brusselse regering. Dan krijgt men een crisis. »

Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels staatssecretaris voor de Haven, zegt verheugd te zijn dat Picqué geen dwangsommen wil eisen. Ook Pascal Smet (SP.A), Brussels minister van Mobiliteit, zou het raar vinden als er dwangsommen worden geëisd. « Want dan zou het voortbestaan van België zou dan wel eens op het spel kunnen staan, » aldus Smet.

Charles Picqué: « Ik kan mij niet inbeelden dat de Vlaamse ministers in onze regering zouden aanvaarden dat Brussel vernederd zou worden en dat Brussel het slachtoffer zou zijn van een slecht akkoord. »

Protest in Oostrand
Intussen rijst er weer fel protest vanuit de Oostrand. Vooral omdat zondag intensief gebruik werd gemaakt van landingsbaan 02. Dat is de landingsbaan over de Oostrand die geviseerd was door het Hof van Beroep en die kan leiden tot het heffen van dwangsommen.

De bewoners van de Oostrand zijn er niet over te spreken dat federaal minister Landuyt naar Cassatie trekt om dat arrest ongedaan te maken.