,,CD&V stapt uit de Brusselse regering, als die dwangsommen eist », zegt Yves Leterme.

De Vlaamse minister-president Yves Leterme (CD&V) is duidelijk over de dwangsommen die Brussel kan eisen van de federale regering voor elke inbreuk op zijn geluidsnormen. Die stok houdt de Brusselse regering achter de hand in de onderhandelingen over de nachtvluchten. Door met een (Brusselse) regeringscrisis te dreigen als het zo ver komt, ontneemt Leterme de Brusselse regering die stok.

Vrijdagavond liep het laatste rondje onderhandelen over de geluidshinder rond Zaventem spaak. De Brusselse onderhandelaars, Charles Picqué (PS) en Evelyne Huytebroeck (Ecolo), stapten op en ,,verklaarden hun tijd te verliezen ». Het Brusselse Gewest wacht op een initiatief van de federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (SP.A). Die zegt dat het aan de weggelopen Brusselaars is om de eerste stap terug te doen: ,,Mijn deur staat open. » Door de Allerheiligenvakantie en de vele afwezige excellenties ziet het er niet naar uit dat de zaak deze week nog rechtgetrokken wordt.

Net als Leterme begrijpt minister Landuyt de Brusselse houding niet. ,,We stonden op een zucht van een vergelijk », zegt hij, ,,soms vraag ik me af of ze bang zijn van een akkoord. In dat geval komt dat er nooit, natuurlijk. »

De Vlaamse minister Bert Anciaux, zelf Brusselaar, gaat nog verder. ,,Eender welk akkoord zal heibel veroorzaken in de Brusselse regering. Willen ze daarom geen ja of neen zeggen? Komen Picqué en Huytebroeck overigens wel op voor alle Brusselaars? Een voorstel om Molenbeek, Haren en Neder-over-Heembeek te ontlasten door tijdens het weekend op baan 20 op te stijgen en in een wijde boog onder Brussel door te vliegen, schieten ze af. Zijn de PS-burgemeesters van Evere en Molenbeek zich hiervan bewust? »

De woordvoerder van Picqué benadrukt intussen dat er genoeg Brusselse goede wil blijft om snel tot een oplossing te komen. (ty, wov, ste)

wov

De Standaard,

© 2005 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.