Kwart minder nachtvluchten

ZAVENTEM – Het plafond op nachtvluchten wordt in 2008 op 18.000 gelegd, meer dan een kwart minder dan de toegelaten 25.000 van vandaag. Dat is een van de opvallende suggesties uit de nota die minister Landuyt aan de gewesten heeft voorgelegd over de toekomst van de luchthaven van Zaventem.

OPVALLEND: BOUWSTOP EN GEBRUIK BAAN 25L

Van onze redacteur

Tom Ysebaert

DE nota Perspectief 2008, die de redactie kon inkijken, bevat de suggesties voor een compromis dat Landuyt met Vlaanderen en Brussel wil bereiken.

TimingDe nota behandelt de periode vanaf 1 september 2008, dus na de afbouw van het verdeelcentrum van DHL op Zaventem, en tot 2020. De periode tot 2008 wordt als overgangsperiode beschouwd. Dat is vreemd want het probleem is acuut: half oktober wordt een arrest van kracht dat het naleven van de geluidsnormen boven Brussel oplegt.

Geluidsbeperkingen ‘s nachtsLuchthavenexploitant Biac heeft aangegeven welke ,,geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen » er opgelegd kunnen worden. Het aantal nachtvluchten (tussen 23 en 6 uur) zou beperkt worden tot 18.000. Het plafond vandaag is 25.000, waarvan er 23.000 werkelijk benut worden, 17.000 door DHL. Met deze verlaging zouden Vlaanderen en Brussel moeten kunnen instemmen, al heeft de VLD al laten weten geen voorstander van afbouw te zijn.

De toestellen die ‘s nachts opereren, zouden een maximale geluidscoĂ«fficiĂ«nt (,,Quota Count ») van 8 mogen hebben. Met de uitzondering dat een vijfde van de toestellen tot QC 12 mag gaan. Vandaag is de grens QC 12. De veelbesproken MD-11 zit net onder 12.

In de ochtend (tussen 6 en 7 uur) zou de QC 12 bedragen met een uitzondering van 24 voor een kwart van de bewegingen.

Merkwaardig is de frase dat de exploitatiebeperkingen alleen kunnen met respect voor de bepalingen van de aandelenoverdracht. Het Australische Macquarie nam vorig jaar de meerderheid van de aandelen (70 procent) van Biac voor 735 miljoen euro.

Wat die bepalingen zijn, is niet geweten. Volgens het kabinet van minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte (SP.A), die de overdracht regelde, is er afgesproken dat Biac zijn normale activiteiten moet kunnen uitoefenen. Een goedgeplaatste bron meldt dat milieubeperkingen op zich geen grond kunnen zijn voor een schadevergoeding vanwege de Belgische staat aan de Australiërs. Alleen een beëindiging van de licentieovereenkomst leidt daartoe. Dan spreken we al over de sluiting van de luchthaven.

Over het aantal toegelaten dagvluchten staat niets in de nota. Er wordt gefluisterd dat Macquarie naar 350.000 tot 400.000 vluchten per jaar wil. Vandaag zijn er dat 250.000.

Verder moeten de nachtelijke geluidsbeperkingen rekening houden met de milieuvergunning van de Vlaamse overheid en met de Europese richtlijnen. Die laatste vereisen vliegprocedures die de ,,minste hinder » opleveren en maatregelen voor ruimtelijke ordening.

BouwstopOm het aantal gehinderden in te perken, suggereert de nota de afbakening van zones waar niet meer gebouwd mag worden. Binnen de contouren van 70 dBA mogen geen woningen meer komen. Dat botst met de standpunten van de gouverneur van Vlaams-Brabant, Lode De Witte (SP.A), en van de gemeentebesturen.

VliegproceduresStartbaan 02/20, de kortere dwarsbaan waar juridisch al zoveel om te doen was, wordt niet meer preferentieel gebruikt, dat wil zeggen niet meer volgens een opgelegd schema, alleen als de wind dat noodzaakt.

In de plaats daarvan worden de startbanen 25R en 25L evenwaardig gebruikt, zowel overdag als ‘s nachts. Op de baan 25L zouden alle vliegtuigen met een oostelijke bestemming opstijgen. Zij maken dan een linkse bocht richting Oostrand.

Dat is nieuw: de 25L wordt vandaag nagenoeg alleen gebruikt voor landen. Opstijgen impliceert het overscheren van de woonkern van Zaventem en infrastructuuringrepen (extra taxiwegen, eventueel verlenging van de baan) maar die vermeldt de nota niet, noch wie ze zal betalen.

De noordelijke Ring-route en de Chabert-route over Brussel worden vervangen door de Kanaalroute over Brussel.

Over de windnormen, de grenzen voor het gebruik van de banen, zegt de nota niets.

Pas als er een akkoord is over de periode vanaf 2008 worden maatregelen voor de overgangsperiode besproken. In afwachting van een wet op de vluchtprocedures wordt de rechtspraak bepalend voor wijzigingen.

ty