23 Miljoen Euro compensaties aan omwonenden voor luchtverkeerhinder in 2004

Voor alle duidelijkheid : het betreft niet Zaventem, maar Orly en Roissy.
De beheerders van deze luchthavens hebben voor het jaar 2004 een bedrag van 23 miljoen Euro uitgegeven ter verbetering van de leefomstandigheden van de omwonenden i.v.m. de opgelegde hinder.

Tijdens hetzelfde jaar heeft BIAC (Brussels International Airport Company) een bedrag van 0 Euro gespendeerd aan het vergoeden van omwonenden voor de veroorzaakte overlast en vervuiling. Eerder had de Federale Regering het FANVA-fonds afgeschaft. Deze was bedoeld om de isolatie en onteigening te financieren
van de meest getroffen inwoners in de regio. Dit fonds werd ongetwijfeld afgevoerd omdat door de spreiding over dichtbevolkte gebieden het aantal te vergoeden slachtoffers te talrijk beschouwd werd om dit te kunnen realiseren.

De luchthavens van zowel Heathrow, Schiphol als Frankfurt hebben reeds lang vergoedingsprogramma’s op poten gezet om de slachtoffers van hun economische activiteiten schadeloos te stellen. De stedelijke luchthaven van Zaventem blijft zowat als enige grote Europese luchthaven dat geen enkel compensatiefonds opgericht heeft. Het bedrijf BIAC werd onlangs
geprivatiseerd en geniet de privilege verder te kunnen uitbouwen zonder een Eurocent te moeten uitgeven aan het schadeloos stellen van burgers die ze vervuiling, hinder, en risico’s oplegt.

Bij verder gebrek aan dergelijke compensaties zullen de klachten en de rechtszaken in het Brusselse en in de Rand elke dag verder toenemen.

bronvermelding : [->http://www.journaldelenvironnement.net/fr/index/index.asp]