Raad van State schorst weer deel spreidingsplan

(tijd) – Het spreidingsplan voor de vluchten in Zaventem kreeg gisteren weer een klap. De Raad van State schorste voor de tweede maal het baangebruik op zaterdag zoals voorzien in het plan. Dat gebeurde op verzoek van inwoners uit de Noordrand. De federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (sp.a), ziet echter niet hoe het spreidingsplan nog bijgespijkerd kan worden. Andere arresten en dwangsommen maken een wijziging haast onmogelijk, zegt hij.

De voorbije maanden werd op verzoek van de Oostrand rond Brussel al het gebruik van de dwarse landings- en startbanen in het weekend verboden. Minister Landuyt moest daardoor het spreidingsplan flink aanpassen en de parallelle horizontale banen intensiever gebruiken. Volgens de inwoners van de noordrand kregen zij daardoor meer lawaaihinder te verduren. Op 13 juni oordeelde de Raad van State al dat de horizontale startbaan 25R ‘s zaterdags niet meer mag worden gebruikt. Landuyt besliste daarop echter het baangebruik niet te wijzigen en zijn keuze beter te argumenteren.

Vier inwoners van de Noordrand en het actiecomitĂ© Boreas stapten daarop opnieuw naar de Raad van State. Die schaart zich achter de bewering van de inwoners dat er sprake is van een ‘concentratie’ van de vluchten boven de Noordrand in het weekend. De overheid slaagt er niet in de geluidshinder evenwichtig te verdelen, vindt de raad. Ze schorst opnieuw het baangebruik op zaterdag.

De bewoners van de Noordrand hadden ook dwangsommen geĂ«ist. Maar daar gaat de Raad van State niet op in. Dat de regering een eerder verzoek tot schorsing van het baangebruik op zaterdag niet naleeft, is volgens de raad geen blijk van ‘manifeste onwil’. Het is ‘veeleer te wijten aan een onzorgvuldig optreden en aan onjuiste gevolgtrekkingen uit een vrij chaotische toestand’, zegt de Raad, verwijzend naar opeenvolgende juridische uitspraken.

Minister Landuyt blijft erbij dat het baangebruik op zaterdag moeilijk te wijzigen valt. Hij geeft toe dat de situatie er almaar hachelijker uitziet. Wel wijst hij erop dat uit het arrest blijkt dat niet kan worden teruggekeerd naar de situatie van voor 1999, nochtans een eis van heel wat – Franstalige – politici en omwonenden.

Er lopen onderhandelingen tussen de Vlaamse, Brusselse en federale regering over een definitief, wettelijk verankerd spreidingsplan. De luchtverkeersleiders op Zaventem drongen gisteren aan op duidelijkheid. KVe

katrienv

De Tijd,

© 2005 Uitgeversbedrijf Tijd n.v.