Vlaanderen zet Europese geluidsrichtlijn om

17/06/2005

BRUSSEL – De Vlaamse regering heeft de omzetting van de Europese richtlijn goedgekeurd. De richtlijn legt de overheid op om om tegen midden 2007 de geluidsimpact van grote wegen, belangrijke spoorwegen en luchthavens in kaart te brengen. Tegen midden 2008 zal de Vlaamse overheid actieprogramma’s uitwerken om de zwaarste geluidshinder weg te werken.
De Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBL) herhaalde vanochtend nog dat de impasse rond de luchthaven van Zaventem enkel op een duurzame manier kan opgelost worden indien Vlaanderen de Europese geluidsrichtlijn omzet. De Europese geluidsrichtlijn dateert van juni 2002 en moest ten laatste op 18 juli 2004 worden omgezet in Vlaamse wetgeving.

De geluidsrichtlijn verplicht lidstaten om geluidsbelastingskaarten op te maken voor luchthavens, snelwegen en spoorwegen. Die geluidskaarten worden volgens vaste criteria opgesteld. Dat biedt ,,een objectieve en wetenschappelijke basis », aldus de BBL.

Nachtvluchten afschaffen

De milieuorganisatie denkt dat de richtlijn de sleutel kan zijn om uit de patstelling rond Zaventem te raken. ,,De richtlijn biedt immers een duidelijk wettelijk kader. Het is voor iedereen duidelijk dat het non-beleid van de overheid de deur openzet voor rechtspraak ad hoc. Een correcte toepassing zal er bovendien voor zorgen dat het geluidsprobleem rond Zaventem aan de bron wordt aangepakt. Voor BBL kan dit enkel door het aantal nachtvluchten af te bouwen », luidt het. Op lange termijn wil de BBL een algemene afschaffing van nachtvluchten.

Copyright De Standaard Online 2005