Vlaams luchthavenplankost 800 miljoen euro

(tijd) – De plannen van de Vlaamse regering de luchthaven-regio rond Zaventem economisch te ondersteunen, kosten minstens 800 miljoen euro. De Vlaamse minister-president, Yves Leterme (CD&V), zei dat gisteren tijdens een lunch-causerie van de Voka-afdeling Halle-Vilvoorde.

Leterme hield zijn toespraak zes maanden nadat de Vlaamse regering haar luchthavenbeleid had toegelicht, in december 2004. Het luchtkoerierbedrijf DHL had toen net besloten zich niet uit te breiden in Zaventem, wat van het plan een cruciaal project maakte. ‘We willen hierop afgerekend worden’, zei Leterme toen. Zes maanden later blijft dat het enige project waarover hij dat gezegd heeft.

Het luchthavenplan is breed. Het gaat over het vrijmaken van bedrijventerreinen, over betere aansluitingen op het spoor en op de autosnelweg en over betere opleidingen voor Franstalige werklozen in het Brusselse. Ook het beperken en spreiden van nachtlawaai maakt deel uit van het plan. Gesprekken daarover met de Brusselse regering vlotten nog steeds niet, gaf Leterme toe.

Alle maatregelen samen kosten de komende jaren minstens 800 miljoen euro, zei Leterme. De Vlaamse regering zoekt het grootste deel van dat geld in haar meerjarenbegroting, waarvan de contouren stilaan vast liggen. Een ander deel van het geld komt uit het investeringsbudget van de nationale spoorwegmaatschappij NMBS. Privé-bedrijven zijn een derde bron van inkomsten. Leterme zei dat luchthavenuitbater BIAC heeft toegestemd om een viaduct op de E19 te cofinancieren. Via de brug kunnen treinen vanuit de luchthaven naar de middenberm van de E19, om zo in 27 minuten Antwerpen te bereiken. De snelle spoorverbinding moet in 2010 een feit zijn.

Ook het verkeer op de Brusselse ring moet vlotter, zei Leterme. Tussen de aansluiting van de E410 en de E19, een van de meest filegevoelige tracés op de ring, komen er daarom parallelle wegen om het verkeer te ontlasten. De werken starten in 2008.

De uitbouw van de luchthaven moet gebeuren met respect voor de omwonenden, besloot Leterme. ‘Dat is een van de lessen die DHL ons heeft geleerd.’ De Vlaamse regering houdt daarom in haar strategisch plan voor de luchthaven, dat de krijtlijnen trekt voor de komende twintig jaar, rekening met milieu-aspecten. In de klassieke procedure gebeurt dat pas als een strategisch plan er al is, in een milieu-effectenrapport (MER).

Bart Haeck

De Tijd,

© 2005 Uitgeversbedrijf Tijd n.v.