Openbaar onderzoek naar milieu en luchthaven in augustus

DIEGEM – De Vlaamse regering wil tegen het einde van het jaar een langetermijnvisie voor de luchthaven van Zaventem opstellen. Daarvoor loopt in augustus een openbaar onderzoek in het raam van een milieu-effectenrapport.

In december 2004 lanceerde de Vlaamse regering haar actieplan Start om de ontwikkeling van de luchthaven van Zaventem een zetje te geven na het DHL-debacle. Minister-president Yves Leterme (CD&V) schetste gisteren bij Voka Halle-Vilvoorde de voortgang van Start.

De regering stelt tegen het einde van het jaar een strategische ontwikkelingsvisie op voor Zaventem die tot 2025 reikt.

De uitwerking hiervan gaat gepaard met een milieu-effectenrapport (MER), waaronder een openbaar onderzoek, dat in augustus plaatsvindt.

Dat milieu-aspecten van bij de aanvang worden meegenomen is een primeur voor Vlaanderen.

Het hele Start-pakket zal minstens 810 miljoen euro kosten. Het geld wordt gezocht in de meerjarenbegroting 2006-2009 en in co-financiering overheid-privé. Wegeninfrastructuur, openbaar vervoer en bodemsanering zijn de zwaarste posten. De regering heeft aan Biac en zijn nieuwe eigenaar, Macquarie, gevraagd mee te werken aan een verbetering van de leefbaarheid in de omgeving. (ty)

ty

De Standaard,

© 2005 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.