Nieuw wetsontwerp leidt vluchtprocedures in banen

Zaventem

De ministerraad heeft gisteren een wetsontwerp goedgekeurd om vliegroutes op een gestructureerde wijze te herschikken. Tot nog toe besliste de rechtbank in het ‘algemeen belang’ aangezien er geen wettelijke basis was om aanklachten te beoordelen. «Het moet ons meer rechtszekerheid bieden. De nodige stappen zijn gepland om klachten te beoordelen», zegt federaal mobiliteitsminister Renaat Landuyt (SP.A). «De wet is er niet om klachten in te perken, wel om besluiten te funderen.»

Het wetsontwerp legt de stappen vast om aanpassingen aan vluchtprocedures door te voeren. De regering voert deze uit op vraag van de rechtbank. Eerst wordt een veiligheidsstudie opgemaakt. Is die positief, dan komt de tweede stap, een studie over de capaciteit van de luchthaven en de gezondheidsimpact op omwonenden qua geluid en uitstoot. Na de adviezen van experts en een adviescommissie kan nog een openbaar onderzoek volgen. Deze procedureslag kan verschillende maanden in beslag nemen en moet zorgen voor een gefundeerd besluit van de rechtbank.

«Willekeurige beslissingen worden zo ingeperkt en vastgelegd in een wet», legt Landuyt uit. «Rechters vroegen zelf om een basis om hun beslissingen op te baseren.» Volgens Landuyt zal de wet er de verschillende actiecomités niet van weerhouden om rechtszaken in te spannen. Het wetsontwerp moet nu naar de verschillende Gewesten en naar de Raad van State voor overleg alvorens de wet in een definitieve vorm wordt gegoten. (GRL)

Het Laatste Nieuws,

© 2005 Aurex n.v.