Meerjarenbegroting Vlaamse regering pas na zomer rond

(tijd) – Alles wijst erop dat de Vlaamse regering de meerjarenbegroting pas in september afwerkt, samen met de tweede begrotingscontrole voor dit jaar. Veel problemen rijzen daardoor niet, aangezien er pas in 2007 ruimte ontstaat voor nieuw beleid.

De meerjarenbegroting legt de afspraken die de Vlaamse meerderheidspartijen voor deze legislatuur met elkaar maakten, ook financieel vast. Het grootste deel van het werk is al achter de rug. De Vlaamse regering keurde al een document goed waarin de inkomsten worden geraamd, waarin staat hoeveel het lopend beleid kost en hoeveel geld er naar schuldafbouw en de aanleg van reserves gaat.

Daarmee is echter niet alles gezegd. Vanaf 2007 is er ruimte voor nieuw beleid. Anders gezegd: als je uitgaven voor lopend beleid, voor schuldafbouw en voor reserves aftrekt van de inkomsten, is er nog geld over. Volgens ramingen van de Vlaamse minister van Begroting, Dirk Van Mechelen (VLD), gaat het om 0,65 miljard euro in 2007, 1,25 miljard euro in 2008 en 1,76 miljard euro in 2009.

Trager

Tijdens de regeringsonderhandelingen zijn vorige zomer afspraken gemaakt wat met dat geld moet gebeuren. Grosso modo is overeengekomen dat een derde van het geld naar belastingverlaging gaat, een derde naar harde sectoren zoals economisch beleid en een derde naar zachte sectoren zoals welzijn. Omdat de ruimte voor nieuw beleid echter iets lager ligt dan de ramingen van vorige zomer, moeten de meerderheidspartijen hun afspraken bijsturen. Die oefening gebeurt dus wellicht pas in september.

Aanvankelijk werd verwacht dat de bespreking over de meerjarenbegroting in februari of maart al kon worden afgerond. Daarna werd het april, mei, juni en nu blijkt dat de eindsprint pas in september zal volgen. Dat het allemaal trager is gegaan dan verwacht, heeft te maken met een opeenvolging van politieke problemen. Er was niet alleen de crisis over Brussel-Halle-Vilvoorde, maar ook de ruzie over de sociale bijdrage op het vakantiegeld van de Vlaamse ambtenaren en over de te behalen begrotingsoverschotten.

Dat de laatste knopen rond de meerjarenbegroting niet meer voor het zomerreces worden doorgehakt, ligt eveneens aan meerdere oorzaken. Een eerste is dat de Vlaamse regering stilaan toe is aan rust. Vorig was er de verkiezingscampagne, de verkiezingen van juni, daarna de regeringsonderhandelingen, meteen daarna de onderhandelingen over DHL en tot slot de BHV-crisis.

Begrotingscontrole

Na de vakantie moeten de ministers zich bovendien sowieso over de Vlaamse begroting buigen. In september gebeurt de traditionele tweede begrotingscontrole, waarop de regering kijkt in welke mate haar ramingen van uitgaven en inkomsten dit jaar ook werkelijkheid worden. Bovendien kan het invullen van de extra ruimte nog wel even wachten, omdat ze toch pas in 2007 ontstaat.

Een en ander neemt niet weg dat de regering al sommige uitgaven vastlegt. De CAO’s voor De Lijn, de leraren en het personeel van de welzijnssector kosten op kruissnelheid ongeveer 250 tot 300 miljoen euro per jaar. Ook voor het kunstendecreet is snel duidelijkheid over het financiĂ«le plaatje van de komende jaren nodig. De Vlaamse minister van Cultuur, Bert Anciaux (Spirit), rekent op 11 miljoen euro extra per jaar.

Bart Haeck

De Tijd,

© 2005 Uitgeversbedrijf Tijd n.v.