Hof van Beroep verbiedt vluchten boven Brussel

De Belgische staat krijgt 3 maanden de tijd om een einde te maken aan de geluidshinder door de vliegtuigen boven Brussel. Dat heeft het Hof van Beroep beslist, na een klacht van de Brusselse minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo). Federaal minister Renaat Landuyt (SP.A) zegt dat de luchthaven van Zaventem nu zal moeten sluiten.

De klacht werd in november in de rechtbank van eerste aanleg verworpen, maar nu krijgt de minister dus toch gelijk. Minister Huytebroeck: « Het Hof van Beroep geeft ons gelijk en is van mening dat de geluidshinder veroorzaakt door het plan Anciaux een inbreuk is op het Brussels besluit inzake lawaai van 1999. Ook zegt het Hof dat het een inbreuk is op artikel 23 van de Grondwet inzake het recht op een gezonde leefomgeving. »

Renaat Landuyt: « We hebben nu twee uitspraken die ons verbieden om vliegtuigen via de Oostrand te laten vertrekken. Er is een arrest dat ons verbiedt om de vliegtuigen via de noordrand te laten vertrekken en er is een arrest dat ons verbiedt om via Brussel te vertrekken. Met andere woorden, als we de rechtbanken volgen dan kunnen we er voor zorgen dat de vliegtuigen op Zaventem landen via Leuven, maar ze kunnen niet meer opstijgen. »

De Raad van State had de bewoners van de noordrand gelijk gegeven toen die vroegen om piste 25 R op zaterdag niet meer te gebruiken. Dat gebeurde nadat de rechter eerder verbood om de baan 02/20 nog te gebruiken. Het gebruik van die 25 R was het gevolg van dat verbod, maar nu mag daar dus ook niet meer opgestegen of geland worden.

Landuyt ziet dus een ingrijpen van het parlement als de enige mogelijke oplossing. « De regering, die in mijn ogen de uitspraak van de rechtbank moet volgen, kan niet anders dan binnen drie maanden de luchthaven te sluiten. De enige instantie in ons land die kan zeggen dat drie of vier rechtbanken onder elkaar zich vergissen is het parlement. Ik denk dat als we in een situatie zitten waar rechtbanken elkaar tegenspreken zodanig dat de regering geen beslissing meer kan nemen, dan moet het parlement ingrijpen. »

Als de geluidhinder over drie maanden niet geminderd is, krijgt de staat een boete van 25.000 euro per inbreuk.

De Raad van State heeft ook de bewoners van de noordrand gelijk gegeven die vroegen om piste 25-rechts op zaterdag niet meer te gebruiken.