300.000 Brusselaars ‘s nachts blootgesteld aan nachtlawaai

Meer dan 300.000 Brusselaars worden ‘s nachts blootgesteld aan vliegtuiglawaai dat de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie overschrijdt. Dat blijkt uit het Brusselse geluidskadaster dat Brussels milieuminister Evelyne Huytebroeck (Ecolo) voorstelde. Het kadaster wordt overgemaakt aan federaal minister van mobiliteit Renaat Landuyt (sp.a).

De gegevens van het geluidskadaster zijn een evaluatie van de lawaaihinder in het Hoofdstedelijk Gewest in 2004. Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) en een gespecialiseerd Duits bedrijf voerden de routes van het spreidingsplan Anciaux, samen met het reële aantal vliegtuigen dat in 2004 vanop Zaventem is opgestegen en er is geland (alsook de uren, het type toestel) in in een computerprogramma. Dat berekende dan de hinder die de Brusselaars vorig jaar zouden ondervonden hebben. De resultaten werden ook getoetst aan de metingen van acht sonometers die in het Gewest geplaatst zijn.

Toegenomen hinder

Uit die berekening blijkt dat ‘s nachts meer dan 300.000 Brusselaars worden blootgesteld aan vliegtuiglawaai dat de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie overschrijdt. « Meer dan 20.000 mensen worden iedere nacht uit hun slaap gehaald en meer dan 4.000 personen krijgen af te rekenen met buitensporig lawaai », zo lichtte Huytebroeck toe. Overdag ondervinden 160.000 inwoners van de hoofdstad aanzienlijke hinder. Volgens een kabinetsmedewerker van Huytebroeck is ook duidelijk te zien dat de hinder voor Brussel is toegenomen na de invoering van het spreidingsplan in april 2004.

Het resultaat is wel niet helemaal sluitend omdat het gebaseerd is op de theoretische tracés. In werkelijkheid wijken piloten daar soms van af, bijvoorbeeld wegens de weersomstandigheden. BIAC gaf de correcte radartracés niet vrij.

Kaderwet

De federale regering is van plan het spreidingsplan in een kaderwet te gieten. Huytebroeck verzet zich hiertegen en wil dat het plan herzien wordt. « Met dit kadaster hopen we de federale regering een objectief instrument te bezorgen waarmee ze rekening houdt bij de eindbeslissing. Brussel is bereid te praten, maar wil dat de problemen van de Brusselaars erkend worden », aldus nog de milieuminister. Net ook vandaag meldt luchthavenuitbater BIAC dat de globale geluidsoverlast rondom de luchthaven blijft dalen. BIAC verwijst daarvoor naar een studie van de KULeuven.

(belga)