Omstreden startbaan zaterdag niet gebruikt

BRUSSEL – De omstreden start- en landingsbaan 02/20 op Zaventem wordt op zaterdag niet meer gebruikt. Daarmee komt minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (SP.A) tegemoet aan arresten van het hof van beroep en de Raad van State. Vanaf nu wordt op baan 25R opgestegen, gespreid over Brussel, Oost- en Noordrand.

Het kernkabinet keurde gisteren de zoveelste aanpassing van het spreidingsplan goed. Het hof van beroep had landen op baan 02 verboden, de Raad van State schorste de aanpassing die daarop volgde. Die kwam neer op meer opstijgen op baan 20, dezelfde baan maar in de andere richting. Beide arresten kwamen er op vraag van gehinderde bewoners van de Oostrand.

De aanpassing die gisteren groen licht kreeg, houdt in dat er op zaterdag niet meer op de 02, noch op de 20 gevlogen wordt, tenzij de wind dat verplicht. In de plaats daarvan wordt er opgestegen op baan 25R, ook in de week de meest gebruikte startbaan. 40 tot 50 procent van die vluchten neemt een bocht naar links (richting Oostrand), 20 tot 30 procent gaat rechtdoor over Brussel (route-Chabert) en 20 tot 30 procent draait naar rechts (richting Noordrand). Geland wordt er vooral op baan 25L (van over Erps-Kwerps). Het nachtelijk gebruik van baan 20 blijft gehandhaafd.

Die aanpassing moet juridisch sluitend zijn maar is toch op haar beurt voorlopig. Landuyt werkt in snel tempo aan een wet die een raamwerk biedt voor het vastleggen van vliegprocedures. ,,Aan zo’n wet bestaat grote behoefte, want elk arrest begint met de melding dat er geen spelregels zijn », aldus de minister. Een wettelijk kader moet de gerechtelijke mallemolen stoppen en rechtszekerheid bieden, zowel voor de luchthaven als voor de omwonenden. Ook voor de evaluatie van het spreidingsplan, die bezig was, moet de wet een basis vormen.

De wet zou volgende week op het kernkabinet komen en de week nadien op de ministerraad. Daarna gaat ze naar het parlement.

(ty)