Luchtvaart en klimaatverandering * Bond Beter Leefmilieu vraagt einde voorkeursbehandeling van luchtvaartsector

Willen we de impact van de luchtvaartsector op het klimaat beperken, dan zullen we de groei van het luchtverkeer moeten beperken. Tot deze conclusie komt Bond Beter Leefmilieu [i] in haar antwoord op de Europese publieke consultatie over de impact van luchtverkeer op het klimaatbeleid. Het beleid moet daarom nieuwe financiële instrumenten aansnijden. Dit kan gaan om een emissieheffing of een kerosinetaks. Enkel die instrumenten garanderen succes op milieuvlak en economisch vlak. De vrijstelling van kerosinetaks die de luchtvaartsector geniet, is niet langer te verantwoorden.

[->http://www.bblv.be/page.php/15/show/368]