Spreidingsplan: « Aanpassingen leiden tot herspreiding »

(BELGA) = De regering past het spreidingsplan voor de vluchten vanop Zaventem aan. Meest opvallende wijziging is dat het gebruik van landingsbaan 02 voorlopig grotendeels wordt vervangen door landingen op baan 20 (dezelfde baan als piste 02, maar dan in omgekeerde richting).

Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt spreekt van een evenwichtige « herspreiding ». Daarnaast wil Landuyt het spreidingsplan ook in een wet gieten. Dat heeft de minister maandag verduidelijkt op een persconferentie. Eerder op de dag bereikte het kernkabinet een akkoord over de kwestie.

In navolging van het arrest van het Brusselse hof van beroep van 17 maart jl. wordt het gebruik van landingspiste 02 voorlopig opgeschort. Momenteel wordt die piste gebruikt voor landingen tijdens drie weeknachten (maandag op dinsdag, woensdag op donderdag en vrijdag op zaterdag) telkens van 03.00 uur tot 06.00 uur. Die landingen zullen voortaan gebeuren op piste 20. Dat is een volledig nieuw element in het spreidingsplan.

Ook tijdens de weekends verandert het baangebruik. Momenteel wordt landingsbaan 02 één zaterdag op twee gebruikt voor landingen. Voortaan geldt een principe voor elke zaterdag. Daarbij vervallen de landingen op piste 02 en wordt tot 14.00 uur opgestegen vanop de piste 25 R en geland op pistes 25 R en L. Na 14.00 wordt opgestegen via de piste 20 en geland via piste 25 R en L.

Volgens Landuyt gaat het om een evenwichtige « herspreiding ». « Er verandert voor alle omwonenden wel iets », geeft de sp.a-minister toe. Een precieze berekening van de gewijzigde hinder voor alle zones rond de luchthaven kon de minister nog niet geven.

Een deel van de oostrand, met name de gemeentes Kraainem, Wezembeek-Oppem en Woluwe, krijgt door de weggevallen landingen op de piste 02 alvast minder hinder te verduren. De gemeenten ten noordoosten van de luchthaven die in het verlengde van piste 20 liggen (Perk en Steenokkerzeel) krijgen enerzijds meer landende vluchten te verwerken, maar zullen anderzijds minder vertrekkende vliegtuigen over zich krijgen. De bijkomende hinder in de noordrand (o.a. Diegem, Haren en Machelen) wordt volgens Landuyt gedeeltelijk opgevangen door een ontlasting tijdens één zaterdagnamiddag op twee.

Om tegemoet te komen aan het arrest van het hof van beroep in Brussel heeft Landuyt de bevoegde instanties (Belgocontrol) de opdracht gegeven de aanpassingen voor 27 april te implementeren.

Naast die ‘voorlopige’ aanpassingen werkt Landuyt ook aan « een beslissing ten gronde ». Daarbij wil hij een wettelijk kader uitwerken voor wijzigingen aan het baangebruik en de vliegprocedures. Dat wettelijk kader moet de rechtszekerheid vergroten en verhinderen dat omwonenden om de haverklap naar de rechter stappen tegen de politieke beslissingen. Volgens Landuyt moet binnen dat wettelijk kader ook een « evenwicht tussen de volksgezondheid, de veiligheid van het vliegverkeer en de uitbating van de luchthaven » voorzien worden.

Alvorens het wetgevend werk kan starten, komt er nog een uitgebreide studie en analyse van de geluidshinder rond de luchthaven.

Belga