Bijsturing spreidingsplan botst op protest

BRUSSEL – De recente aanpassingen aan het spreidingsplan voor de vluchten op Zaventem blijft op kritiek botsen van bewoners uit de oostrand. De bewonersgroep Decibel 25L uit Kortenberg verwerpt wat zij een ,,geforceerde spreiding » noemt en pleit voor een terugkeer naar een ,,historisch en logisch baangebruik ». Dat schrijft Etienne Cloetens, voorzitter van Decibel 25L.
Maandag besliste het federale kernkabinet het spreidingsplan bij te sturen om tegemoet te komen aan een gerechtelijk arrest. Daarnaast kondigde mobiliteitsminister Renaat Landuyt de vorming van een ,,spreidingswet » aan die de rechtszekerheid moet verhogen. Decibel 25L (een verwijzing naar de piste 25 Links), is de aanhoudende perikelen rond het spreidingsplan beu. ,,Dat plan heeft de hinder alleen maar doen toenemen », luidt het.

,,Onleefbaar »

,,De voortdurende toename van dalende en stijgende vluchten en het daarmee gepaard gaande grondlawaai heeft de dorpskernen van Kortenberg (Erps-Kwerps in het bijzonder) en andere omliggende gemeenten ten oosten van de luchthaven meer en meer onleefbaar gemaakt », zegt voorzitter Cloetens.

De bewonersgroep uit Kortenberg verwerpt het spreidingsmodel en pleit voor ,,de terugkeer naar het logisch en historisch baangebruik in functie van de weersomstandigheden en de veiligheid ».