Stop nachtvluchtenvaudeville
en verminder het aantal vluchten!

Groen! vraagt dat de regeringen in dit land de vaudeville met het doorschuiven van de lawaaihinder van het vliegverkeer van de ene bewonersgroep naar de andere stoppen en eindelijk overgaan tot de enige maatregel die de leef- en woonkwaliteit voor alle omwonenden verzekert: een drastische vermindering van het aantal vluchten.

Een echte oplossing is mogelijk op Europees niveau. « Het zou de Belgische regering, in casu premier Verhofstadt, sieren indien hij dit punt eindelijk eens op de Europese agenda zet, » zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Eloi Glorieux (Groen!). « Verhofstadt krijgt daar volgende week al de kans toe: dan ontmoet hij zijn collega’s in Brussel. »

« The sky has a limit », en die is in het drukbevolkte gebied rond Zaventem duidelijk overschreden. Erkennen dat er ecologische grenzen zijn en er mee rekening houden dat de leefbaarheid ook op de lange termijn gegarandeerd is, zijn basisvoorwaarden voor een duurzaam beleid. Het herstel van dit ecologisch en maatschappelijk draagvlak is dan ook een voorwaarde en tevens de beste garantie voor het behoud van de werkgelegenheid en de economische motor die de luchthaven is.

In juni 2003 oordeelde het Brusselse Hof van Beroep op basis van de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) dat de Noordrand te zwaar belast werd. Gisteren oordeelde hetzelfde Hof van Beroep op basis van diezelfde WGO-normen dan weer dat de lawaaihinder voor de Oostrandbewoners onaanvaardbaar hoog is. « Beide uitspraken tonen eens te meer dat op basis van de geldende gezondheidsindicatoren een concentratie, noch een spreiding van het huidige hoge aantal dag- en nachtvluchten een afdoende oplossing biedt, » stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Eloi Glorieux (Groen!).

« Het doorschuiven van een deel van de hinder van de ene bewonersgroep naar de andere zal nooit een voor iedereen bevredigende oplossing vormen zolang het aantal vluchten niet wordt ingeperkt. »
Groen! wil daarom een drastische vermindering van het aantal nachtvluchten; een plafonnering van het aantal dagvluchten Ă©n de steun van de federale regering om een regeling uit te werken voor een verbod op nachtvluchten in de hele Europese Unie.
Onlangs echter werd in het Vlaams Parlement een motie van Groen! die deze punten bevatte door alle andere partijen weggestemd….

« De bewonersgroepen uit de Vlaamse Noordrand, de Oostrand en Brussel hebben ogenschijnlijk tegengestelde belangen, maar in werkelijkheid komen ze allen op voor hetzelfde recht op gezondheid en leefkwaliteit. Zolang het aantal vluchten niet vermindert, zal er altijd iemand de dupe zijn. Daarom betreur ik dat de groenen de enigen zijn die erkennen dat er grenzen zijn aan het luchtvaartverkeer in Zaventem », zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Eloi Glorieux (Groen!). Glorieux roept de Belgische regering op een beperking van het aantal nachtvluchten op Europees niveau te tillen.

Groen!-europarlementslid Bart Staes is begin dit jaar een campagne gestart (www.geennachtvluchten.be) om op Europees niveau het aantal nachtvluchten te beperken. « Een sluitende wetgeving op Europees niveau kan de nachtrust van alle mensen garanderen en tegelijkertijd komaf maken met het argument van de concurrentievervalsing tussen de verschillende luchthavens, » meent Glorieux. En nog: « Premier Verhofstadt ziet volgende week zijn Europese collega’s. Als hij echt iets wil doen voor de mensen rondom Zaventem dat hij dan het probleem van de nachtvluchten binnen Europa aankaart. »