naar Raad van State tegen milieuvergunning Zaventem

BRUSSEL – De Bond Beter Leefmilieu (BBL) trekt naar de Raad van State tegen de milieuvergunning van Biac, de uitbater van de luchthaven van Zaventem. Die milieuvergunning werd op 30 december 2004 verleend door Vlaams Leefmilieuminister Kris Peeters (CD&V). De BBL oordeelt echter dat ,,de voorwaarden uit de vergunning te zwak zijn om een redelijke levenskwaliteit voor de omwonenden te garanderen ».