Nood aan coherente visie op luchthavenactiviteiten’

(tijd) – De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is voorstander van de oprichting van een Luchthavencommissie. Die moet, naar analogie met de Vlaamse Havencommissie, een coherente visie ontwikkelen op de luchthavenactiviteiten.

‘Het DHL-debacle, waarbij economie en ecologie tegen elkaar werden uitgespeeld, bewijst dat dat geen overbodige luxe is’, zei Ilse Dielen, de nieuwe voorzitster van de SERV, gisteren.

Dielen schetste de uitdagingen voor 2005. ‘We staan voor een bijzonder prettige uitdaging: de mensheid laten weten dat de SERV zijn twintigste verjaardag viert’, stelde ze. Dielen beklemtoonde het belang van de SERV als strategische adviesraad voor economie, energie, werkgelegenheid en toerisme; en als overlegorgaan inzake sociaal-economische ontwikkelingen.

Ze uitte zich positief over de houding van de Vlaamse regering tegenover de SERV. ‘Ik ontwaar een kentering. De politiek aanvaardt de inbreng van de sociale partners weer.’ Ze verwees onder meer naar het Vlaams werkgelegenheidsakkoord, ‘een mooi verhaal met weinig conflictstof’, dat de Vlaamse regering en de sociale partners vorige week sloten.

Dielen verwacht voorts veel van het debat over het innovatiebeleid en het industriële beleid, dat de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners in het najaar houden. EvH

Evelyne Hens

De Tijd,

© 2005 Uitgeversbedrijf Tijd n.v.