Motie tegen de dag- en nachtvluchten over Brussel

Niemand betwist nog het feit dat de nachtvluchten bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid van de bewoners van de overgevlogen zones.

De dagvluchten boven de dichtst bevolkte zones van het land tasten eveneens de gezondheid en de veiligheid van de bewoners aan : de verhoging van de luchtverontreiniging in stedelijk gebied, de afwezigheid van een rampenplan in geval van een crash, ernstige bedreiging van de levenskwaliteit en van de volksgezondheid.

Bijgevolg kan de Stad Brussel, in het belang van haar bewoners, geen vluchtroutes toelaten boven haar grondgebied en vraagt ze aan de federale regering om de volgende routes te schrappen :

– route « chabert », die het centrum van de stad doorkruist
– kanaalroute (nachtvluchten)
– route bovende verkorte ring van Laken (nachtvluchten)

De Stad Brussel vestigt tevens de aandacht van de federale regering op de situatie te Haren. Gelegen op slechts 2 km van het einde van piste 25R, moet Haren zowel overdag als ‘s nachts een groot aantal overvluchten verduren.

De Stad Brussel is van oordeel, gezien de ingesloten ligging van de luchthaven, dat iedere poging tot spreiding van de geluidshinder alleen kan resulteren in het verhogen van de getroffen bevolking. Vooral indien het luchtverkeer toeneemt zoals de recente overname van BIAC door een privé operator het laat vermoeden.

De Stad Brussel herinnert eveneens aan het belang van de opmaak van een geluidskadaster.

De enige leefbare oplossing voor de omwonenden is een concentratie van de banen over de minst bevolkte zones, met onteigening van de bewoners gelegen onder de vliegroutes, alsook een beperking van het luchtverkeer conform aan het statuut van city airport van Zaventem.

Meerdere keren heeft justitie gerechtvaardigde eisen van de omwonenden bevestigd. En zolang er geen enkele structurele aanvaardbare oplossing voor deze problematiek wordt aangereikt, zal de juridische onzekerheid blijven bestaan.