Onderhandelingen tussen directie en vakbonden over werkzekerheid springen af

(tijd) – De onderhandelingen tussen vakbonden en directie van het koerierbedrijf DHL in Zaventem over werkzekerheid voor de volgende drie jaar zijn afgesprongen. De directie leidde preventief 23 van de 30 vluchten af naar Keulen. De werknemers plannen de komende dagen acties. DHL verhuist in 2007 zijn Europese bruggenhoofd naar Leipzig. In Zaventem verdwijnen in 2008 maximaal 1.700 van de 2.600 jobs.

24-12-2004

Marc De Roo

In 2007 neemt DHL, de koerierdochter van Deutsche Post, in het Duitse Leipzig een nieuw intercontinentaal ‘espress-bruggenhoofd’ in gebruik dat een jaar later helemaal operationeel moet zijn. Het sorteercentrum in Zaventem wordt afgebouwd tot een regionale uitvalsbasis voor de Benelux. Vanaf 1 april 2008 verdwijnen op de luchthaven maximum 1.700 van de 2.600 jobs.

‘We waren onderhandelingen gestart met de directie om tot 2008 zoveel mogelijk werkzekerheid van alle werknemers te waarborgen’, zegt ACV-vakbondsman Lode Verschingel. ‘We gingen ervan uit dat dit geen probleem kon zijn. Maar de directie liet weten dat ze die werkzekerheid niet kon bieden. Men verzekerde ons dat er momenteel geen nieuwe rationaliseringen zijn gepland, maar dat herstructureringen nooit uit te sluiten zijn. De directie beloofde wel dat ze het personeel vier maanden op voorhand zou verwittigen indien nieuwe ontslagen zouden vallen. Daarop zijn de onderhandelingen woensdagavond afgesprongen. In feite komt het erop neer dat de 1.700 mensen die moeten afvloeien meer werkzekerheid hebben dan de andere. Dat is absurd. We hebben ook nog geen antwoord op de vraag welke divisies verdwijnen en welke jobs worden geschrapt. De directie zal daarover pas midden januari communiceren.’

Uit vrees voor acties van de werknemers liet de directie woensdagavond preventief 23 van de 30 DHL-vluchten op Zaventem afleiden naar andere luchthavens, voornamelijk Keulen. Verschingel: ‘Dat noodplan van de directie zal nog enkele dagen duren. We gaan acties voeren. Maar we wachten daarmee tot alle vluchten weer normaal naar Zaventem komen. We zullen niet onmiddellijk staken. Dat heeft geen zin.’ De vakbonden stuurden donderdag een brief naar de federale overheid om een verzoeningsprocedure aan te vragen.

Meningsverschil

Volgens woordvoerder Xavier De Buck van DHL zijn de sociale onderhandelingen niet afgesprongen en is er een meningsverschil over Ă©Ă©n punt. Details wou hij niet kwijt. ‘De onderhandelingen zijn niet voorbij en we staat dicht bij een akkoord. Er is overleg op informeel niveau en we bekijken wanneer we opnieuw rond de tafel gaan zitten. Misschien tussen kerst en nieuw, maar dat wordt misschien moeilijk. Anders na nieuwjaar.’

De Buck bevestigde dat het grootste deel van de vluchten woensdagavond werd afgeleid. ‘Als we vrezen dat de service aan onze klanten niet gegarandeerd kan worden, stellen we een noodplan in werking. We bekijken of we dat noodplan in diezelfde mate ook donderdagnacht invoeren’. MDR

Marc De Roo

De Tijd, pagina 9, 386 woorden
© 2004 Uitgeversbedrijf Tijd n.v.