een stand van zaken

Het is nu meer dan √©√©n jaar dat ¬ę¬†het spreidingsplan-Anciaux¬†¬Ľ van kracht is, en geen bewonersvereniging dat hiermee gelukkig is.

Air Libre-Brussel stelt vast dat op verschillende plaatsen in Brussel en Brabant de hinder aanzienlijk toegenomen is, en nog verder toeneemt, maar wijst erop dat de onhoudbare toestand zowat vijf jaar geleden begonnen is.
Rond 1975 tekende een minister een vliegroute over het ¬ę¬†ontvolkte¬†¬Ľ Brussel om ¬ę¬†zijn¬†¬Ľ Meise in het week-end vliegvrij te houden. De toon werd gezet voor een amateuristisch beleid van de volgende 30 jaar. De weinig eervolle Chabert-route bestaat en wordt nog steeds gebruikt om Boeings over de Brusselse Grote markt te sturen.

Delen van Schaarbeek, Laken, Jette, Ganshoren, en Molenbeek hebben al v√≥√≥r het offici√ęle spreidingsplan kennis gemaakt met de befaamde Onkelinx-route die `s nachts over het kanaal loopt, en met het laten invallen van de Ring-route van buiten de Ring naar binnen de Ring is de situatie zowel overdag als ‘s nachts verslechterd.

Met Anciaux zijn daar een pak bijkomende routes ingevoerd die voor veel inwoners van dichtbevolkte gebieden letterlijk een nachtmerrie zijn. Het zou ons hier te ver leiden om alle veranderingen in vliegroutes te vermelden. Behalve voornoemde gemeenten worden in het oosten en het zuiden beide Woluwes, Etterbeek, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Tervuren, Sterrebeek, Wezembeek-Oppem, Hoeilaart, Waterloo zwaar getroffen door de waanzin uit Zaventem.

Weet de doorsnee Belg dat één vliegtuig op haar traject over het Brussels Gewest hetzelfde aantal schadelijke gassen uitstoot als een gezinswagen op een heel jaar ? Er vertrekken zowat 450 vliegtuigen per dag over dichtbevolkt gebied : reken maar uit.

Een kind ziet dat deze luchthaven niet alleen bijzonder slecht gelegen is (aan de oostkant met overwegend wind uit het zuidwesten waardoor men meestal in de richting van Brussel opstijgt), maar ook in het midden van uiterst dichtbevolkt gebied (Brussels Gewest 6.147 inwoners/km² Рter vgl. regio luchthaven-Leipzig 123 inwoners/km²).
Dit terzijde, maar in dezelfde lijn als dit dossier : het scheelde niet veel of er werd enkele jaren geleden een verbrandingsoven in Drogenbos (ten zuidwesten van Brussel) gebouwd, zodat alle lekkere brandlucht en dioxine pal over de dichtstbevolkte regio van het land kon blazen.

Wat verder onmiddellijk in het oog springt, is dat ook de infrastructuur niet toelaat om een effici√ęnte spreiding te organiseren. Erger nog : het concept van deze luchthaven is erop uitgewerkt om slechts √©√©n start- en √©√©n landingsbaan te gebruiken. Ondanks deze gegevens willen politici ons doen geloven, samen met hun uiterst professionele communicatiemachine uit de Noordrand, dat een effici√ęnte spreiding mogelijk is.

Volgens Bruxelles-Air Libre-Brussel bestaat voor deze luchthaven slechts één optie :

De commerci√ęle nachtvluchten afschaffen, een plafond instellen op het aantal dagvluchten, en dit combineren met het cre√ęren van vliegcorridors waar mensen vergoed worden om ze toe te laten zich elders te huisvesten.

Of onze politici dit zullen inzien is zeer de vraag.

Ondertussen wordt eerstdaags aan Biac – en dus aan de nieuwe Australische eigenaar Macquarie – een milieuvergunning afgeleverd dat een vrijgeleide is voor een verdubbeling van zowel dag- als nachtvluchten.

Noch de Franstalige politici, noch de Vlaamse politici gaan hier vrijuit. De Croo, Chabert, Dehaene, Onkelinx, Anciaux, enz. hebben allemaal maatregelen genomen die op een stedelijke luchthaven (op 2 km van een stad met één miljoen inwoners) tegen alle gezond verstand indruist. Het voorstel van premier Verhofstadt om een tweede site op te starten op de militaire luchthaven van Chièvres is onmiddellijk de grond ingeboord door minister Hasquin. Een oplossing ligt dus niet in het verschiet.

Een en ander had vermeden kunnen worden indien de drie gewesten effectief evenwaardig waren : het Brussels Gewest had dan zo groot moeten zijn als heel ex-provincie Brabant. Maar daar waren noch de politici, noch de inwoners van Vlaanderen rijp voor. Ze wentelden zich in de haat tegenover de Waal, en zijn nog steeds bezig met het zich wreken op een overwegend Franssprekend Brussel (Hierbij vergeten ze maar al te graag dat er ook 150.000 Nederlandstalige Brusselaars bestaan). Met het toenemend nationalistisch karakter van de huidige Vlaamse excellenties en partijen lijkt het er ook niet op te zullen verbeteren. Misschien zal het wachten zijn op een onafhankelijk Brussels district ¬ę¬†EuroBru¬†¬Ľ.

Op dit ogenblik zijn een aantal universiteitsstudenten bezig met een onderzoek over hoe het zo fout is kunnen lopen. Deze zal misschien gebruikt worden om al de betrokken politici gerechtelijk te vervolgen, zij het niet door een Belgisch dan wel door een Europees Hof.

Ook zijn een tiental rechtszaken lopende tegen de Belgische overheid, Biac, en Belgocontrol. De argumenten hiervan luiden : discriminatie, overtreden van de richtlijnen van de Wereld Gezondheid Organisatie, instellen van gevaarlijke vliegroutes, enz…

Ze zullen hier ongetwijfeld moeten toevoegen: het discriminerend en racistisch gedrag tegenover één miljoen inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hierbij wensen wij al de betrokken excellenties en beleidsmakers dan ook een fijn jaar 2005 ; een jaar waarin het tijd wordt dat jullie ogen open gaan om tot inzicht te komen, vooraleer ¬ę¬†duistere machten¬†¬Ľ (dixit Steve Stevaert) ze voor eeuwig zullen sluiten.