BIAC : exit Klees

BRUSSEL – Oud-minister Luc Van den Bossche blijft (voorlopig) de gedelegeerd bestuurder bij Biac. Hij neemt bovendien de voorzittershamer over van Pierre Klees.

Of Van den Bossche, jarenlang SP.A -minister, zou kunnen aanblijven was een van de grote vragen nadat de luchthaven in Australische handen overging. De eigenaars van Biac – Macquarie Airports (70%) en de Belgische staat (30%) – hebben gisterenavond tijdens een algemene vergadering uiteindelijk beslist dat hij Biac voort mag leiden.

Voorlopig althans, want hij krijgt de functie van ‘dienstdoend’ gedelegeerd bestuurder. Daarmee lijken de AustraliĂ«rs aan te geven dat ze voor de toekomst een slag om de arm willen houden. Van den Bossche werd gisterenavond bovendien benoemd tot voorzitter van Biac. Van den Bossche werd op 1 september 2003 gedelegeerd bestuurder van Biac in opvolging van Pierre Klees. Klees werd toen voorzitter van de luchthavenuitbater. Het was Jannie Haek, de kabinetschef van minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte (SP.A), die toen baan moest r!uimen voor Klees.
Klees, die in 1993 de leiding in handen kreeg van BATC – de voorloper van Biac – verlaat het bedrijf. Hij kreeg gisteren nog wel de ceremoniĂ«le functies van erevoorzitter en ere-gedelegeerd bestuurder toegekend. De 71-jarige Klees is wel nog altijd voorzitter van De Post.

Gisterenavond werden ook de 11 zitjes in de nieuwe raad van bestuur ingevuld. In de nieuwe raad zitten zeven vertegenwoordigers van Macquarie en vier van de Belgische staat, netjes verdeeld volgens politieke kleur en taalgroep. Naast Van den Bossche, als voorzitter, heeft langs Nederlandstalige kant Marc Descheemaecker zitting in de raad. Descheemaecker krijgt traditioneel een VLD-etiket opgeplakt. Hij is ook de topman van de NMBS en nog de enige in de raad van bestuur die de oprichtingsvergadering van Biac in 1998 meemaakte.

Langs Franstalige kant wordt de Belgische staat vertegenwoordigd door Olivier Vanderijst en Olivier Henin. Vanderijst is de kabinetschef van minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS). Vanderijst verving in november Jean-Claude Marcourt, die minister van Economie werd in de Waalse gewestregering. Henin werkt op het kabinet van minister van Financiën Didier Reynders (MR).

Binnen de raad van bestuur wordt een zogenaamd ‘executive committee’ opgericht waarin Van den Bossche en drie vertegenwoordigers van de AustraliĂ«rs zitting hebben. Binnen dat comitĂ© zullen de grote beleidslijnen uitgestippeld worden. Het eigenlijk directiecomitĂ© wordt ingeperkt en zal voortaan bestaan uit Van den Bossche (voorzitter), Mark Duyck, Michel AllĂ© en twee vertegenwoordigers van Macquarie Airports.

Biac kwam begin november in handen van Macquarie Airports. De Australiërs betaalden 735 miljoen euro voor zeventig procent in de luchthaven. Alle toenmalige private aandeelhouders, een rist financiële instellingen, deden hun aandelen van de hand. De Belgische staat verkocht 33,56 procent van de 63,56 procent die hij in handen had. Net als bij Belgacom nam de Belgische overheid bij die gelegenheid ook het pensioenfonds van Biac over, goed voor een bedrag van 151 miljoen euro. Het koninklijke besluit dat die overdracht regelt, verscheen op 27 december in het Belgisch Staatsblad .

30/12/2004

Christof Vanschoubroek

©Copyright De Standaard

[Wie is Pierre Klees ?->https://www.bruairlibre.be/article.php3?id_article=401]