OOSTRAND BETOOGT zondag in Brussel

Acht bewonersgroepen, die protesteren tegen de nachtvluchten en tegen het spreidingsplan, betogen zondagmiddag aan de trappen van de Beurs. Met drie eisen: stop de nachtvluchten, stop de spreiding, stop de toename van de hinder.

De actiecomitĂ©s AWACSS, Air Libre Brussel, BUTV/UBCNA, Decibel 25L, Sterrebeek 2000, Wake Up Kraainem, Wakker Tervuren en Zonezes tekenen zondag present. Maar ook bewoners uit ‘noordrandgemeenten’ als Machelen, Diegem, Haren en Neder-over-Heembeek zouden gevraagd hebben of zij aan de betoging mogen deelnemen. «Dat heeft me zelfs heel erg verbaasd», zegt Maurice Seewals van Air Libre Brussel. «Iedereen die iets wil doen aan de nachtvluchtenhinder is welkom. Ze moeten enkel achter onze drie basiseisen staan.» Die basiseisen luiden: ‘stop de spreiding’, ‘stop de nachtvluchten’ en ‘stop de toename van de hinder’.

«Enkele maanden na de invoering van het spreidingsplan blijkt dat voornamelijk de Oostrand meer hinder heeft, terwijl er vroeger toch ook al gespreid werd. Vliegtuigen die naar het Oosten moeten, maakten sowieso een bocht naar de richting van hun plaats van bestemming. Op die manier is een ‘natuurlijke’ spreiding ontstaan en de mensen zijn in functie van die spreiding rondom de luchthaven gaan wonen. Nu de spreiding anders verloopt, ontstaat er hinder voor mensen die anders nooit last hadden van vliegtuiglawaai.» Volgens de acht actiecomitĂ©’s is een geleidelijke afbouw van de nachtvluchten de beste oplossing voor iedereen. «Daarom dat actiecomitĂ© Noordrand niet aan de betoging wenste deel te nemen. Zij zijn het niet eens met ons op dat vlak. Ik snap eigenlijk niet waarom», aldus Seewald. Ondanks het onveiligheidsgevoel dat sinds kort ontstaan is rond het debat over de nachtvluchten (een debat met minister Anciaux werd afgelast wegens ‘bedreigingen’) vrezen de organisatoren niet dat er heibel zal ontstaan tijdens de betoging. «Dit wordt een familiale, vreedzame samenkomst. We willen gewoon de slachtoffers van de spreiding aan het woord laten in de hoop dat we het onderwerp op de politieke agenda kunnen zetten», besluit Seewald.

Vanaf 11.30 uur tot 13 uur zullen de actiecomités voor animatie zorgen op het Beursplein. Om 12 uur worden zwarte ballonnen opgelaten. (EMS)

ELLIE MAEREVOET

© 2004 Aurex NV