Brusselse minister vraagt enorme dwangsommen

BRUSSEL – De Brusselse minister van Milieu Didier Gosuin (FDF) en het Brussels Instituut voor Milieubeheer (Bim) dagen de Belgische staat, Biac en Belgocontrol voor de rechtbank. Zij stellen vast dat de vliegtuigen van op Zaventem boven Brussel de geluidsnormen overtreden. Als deze overtredingen niet ophouden, eisen Gosuin en het Bim een gigantische dwangsom van 250.000 euro per dag en per inbreuk. In september wordt een uitspraak verwacht.

In december vorig jaar legde de rechter van het hof van beroep al eens dwangsommen van 50.000 euro op in het kader van het zogenaamde spreidingsarrest, dat er kwam op vraag van de inwoners van de Noordrand. Dat arrest werd door het Hof van Cassatie verbroken.

De rechtszaak die Gosuin begint, is gericht tegen spreiding en dus tegen het beleid van de federale regering. Het kabinet van minister Bert Anciaux laat weten dat de advocaten de verdediging van de staat voorbereiden.

In april trok Gosuin al naar de Raad van State om het spreidingsplan te laten annuleren. Inwoners en vijf gemeenten uit de Noordrand vragen bij datzelfde rechtscollege de schorsing van de Brusselse geluidsnormen, die elke spreiding dwarsbomen. Vlaams milieuminister Jef Tavernier (Groen!) sloot zich daar gisteren bij aan.

(ty)