Oplossing : schaf nachtvluchten af

OOSTRAND

Acht actiecomités die ageren tegen de hinder van de luchthaven brachten gisteren een gezamenlijk eisenpakket naar buiten. Na een maand toepassing van het spreidingsplan, achten ze dat nodig. Ze hebben één centrale eis: ,,Weg met de nachtvluchten ». door Raf BONTE

AWACSS vzw (Wezembeek-Oppem), Air Libre Brussel, BUTV Zaventem, Decibel 25L (Kortenberg), Sterrebeek 2000, Wake Up Kraainem, Wakker Tervuren en Zonezes (Steenokkzerzeel) hebben de handen in mekaar geslagen. Ze komen naar buiten met een gemeenschappelijk standpunt.

Toch moeten ze toegeven dat Actiecomité Noordrand weigerde mee te werken omdat er te veel meningsverschillen zijn. De groep van acht stelt dat 310.000 inwoners te vertegenwoordigen die overdag geplaagd worden door vliegtuiglawaai van meer dan 70 decibel. Voor de nachtvluchten zijn er dat volgens hen 198.000. Hun standpunt is dat het spreidingplan niet werkt. Er is meer hinder gekomen voor hen die vroeger geen hinder hadden, beweren ze. Er zijn wijzigingen gekomen in de bestaande hinder en die is verschoven van zij die verder van Zaventem wonen naar zij die dichterbij wonen.

DHL moet zich aanpassen

Wat de spreiding betreft, wil de groep de afbouw van nachtvluchten en een grens voor de expansie van de luchthaven. Het dreigement van koeriersbedrijf DHL om Zaventem te verlaten, maakt geen indruk. ,,Het bedrijf moet zich maar aanpassen en reorganiseren om alle vluchten overdag te laten uitvoeren. We willen bovendien dat er teruggekeerd wordt naar een logisch baangebruik in functie van weersomstandigheden, wind en veiligheid, maar zonder nachtvluchten ».

Ze zien op termijn alleen heil in geleidelijke afbouw van nachtvluchten om te komen tot volledige afschaffing. Nachtrust is voor hen een basis-eis, uitgezonderd voor noodsituaties.

De kernactiviteit van Zaventem moet gericht worden op lijnvluchten en niet op een internationale spilfunctie voor koerier en cargo. Er moeten stillere vliegtuigen komen, ook overdag, en er mogen op de luchthaven geen infrastructuurwerken gebeuren die de hinder kunnen vergroten.

Een week voor de verkiezingen, op 6 juni om 11 uur, organiseren ze aan de Beurs in Brussel een betoging onder het mooto: ,,Stop aan nachtvluchten, stop spreidingsplan, stop toename vliegtuiglawaai ».

© 2004 Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV