Noordrand vraagt schorsing Brusselse geluidsnormen

BRUSSEL – Enkele inwoners en vier gemeentebesturen uit de Noordrand zijn naar de Raad van State getrokken om de schorsing te vragen van de herinvoering van de Brusselse geluidsnormen. Die leiden er volgens hen toe dat Brussel ontzien wordt en de spreiding van de vliegtuigen onmogelijk gemaakt.

Zes inwoners en de schepencolleges van Vilvoorde, Machelen, Meise en Grimbergen dienen een verzoekschrift tot nietigverklaring in van een beslissing van de Brusselse minister van Milieu, Didier Gosuin (MR-FDF). Wemmel heeft toegezegd mee te stappen maar moet nog een collegebesluit nemen.

De Noordrand neemt het niet dat Gosuin in maart de Brusselse geluidsnormen voor het vliegverkeer opnieuw van kracht liet worden. De Brusselse gewestregering had de strenge normen, die dateren uit 1999, in augustus 2002 opgeschort als teken van goodwill om een oplossing voor de nachtvluchtencrisis mogelijk te maken. Na de invoering van het spreidingsplan viste Gosuin de normen echter weer op.

,,Als de Brusselse geluidsnormen gehanteerd worden, kan de spreiding nooit uitgevoerd worden », zegt Jean-Pierre De Groef (SP.A), burgemeester van Machelen. ,,Dat botst met het arrest van het hof van beroep van vorig jaar dat een eerlijke behandeling van alle omwonenden oplegde. » De burgemeester van Vilvoorde, Jean-Luc Dehaene (CD&V), laakt ,,het eenzijdige karakter van de Brusselse normen waardoor elke oplossing onmogelijk wordt ».

,,Gosuin zei druk op de ketel te willen zetten omdat hij ontevreden is met het federale beleid », zegt Chris Luyckx van de werkgroep Daedalus, ,,dat lijkt ons geen fatsoenlijke motivering van een beslissing. »

Onder meer DHL heeft de normen al aangevochten bij de Raad van State maar het besluit werd niet geschorst. De luchtvaartmaatschappijen die de normen overtreden, riskeren miljoenenboetes. Door die boetes vermijden vliegtuigen het Hoofdstedelijk Gewest. Ze verschuiven naar Vlaams grondgebied, waar er geen geluidsnormen zijn. Een Vlaams-Brusselse werkgroep was bezig om geharmoniseerde normen op te stellen.

(ty)