Model voor spreidingsplan van vluchten Zaventem klopt niet

Het spreidingsplan voor de vluchten vanop Zaventem is gebaseerd op een theoretisch model dat onbetrouwbaar is. Dat zegt de Brusselse minister van Leefmilieu, Didier Gosuin (MR-FDF). Hij noemt het theoretische kadaster van de federale minister van Mobiliteit, Bert Anciaux (Spirit), ‘oplichterij’. ‘Metingen wijzen uit dat het plan de leefkwaliteit van veel Brusselaars verslechterd heeft’, klonk het op een persconferentie.

In het regeerakkoord werd afgesproken de vluchten van en naar Zaventem ‘billijk’ te spreiden. De geluidsimpact op de omwonenden zou gemeten worden met een geluidskadaster. Gosuin strijdt al maanden voor zo’n kadaster op basis van reĂ«le geluidsmetingen. Voor de opmaak van het spreidingsplan gebruikte Anciaux theoretische modellen. Die hebben de gevolgen voor de omwonenden onderschat, zei Gosuin gisteren.

Metingen van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) wijzen bijvoorbeeld uit dat Haren gemiddeld 17 nachtvluchten over zich krijgt die de 70 decibel overschrijden, in plaats van vijf Ă  tien volgens het theoretische model. In Ă©Ă©n nacht vlogen maar liefst 41 luidruchtige toestellen over Haren. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt 10 Ă  15 vluchten met elk een maximale geluidspiek van 70 decibel als ‘schadelijk’. Volgens Gosuin treden ook slaapstoornissen op bij lagere geluidsniveaus.

Overigens verhullen de theoretische gemiddelden sterke kortstondige blootstellingssituaties, zegt de Brusselse minister. Hij verwijst naar de zaterdagse concentratie van landingen op Ă©Ă©n baan (02). ‘Het gaat om 250 tot 350 vliegtuigen die voor een ondraaglijke hinder onder de landingsroute zorgen.’ Het theoretische kadaster noemt hij bijna ‘oplichterij’.

Eind maart voerde Brussel opnieuw zijn eigen strenge geluidsnormen in. Het is nog te vroeg om een balans op te maken, geeft Gosuin toe. Maar in een week tijd stelde de BIM in Haren en Evere alvast 43 overtredingen vast. Einde april heeft Gosuin namens het gewest bij de Raad van State de nietigverklaring van het spreidingsplan geĂ«ist. Aan de burgerlijke rechtbank vraagt Gosuin de federale overheid te dwingen haar beloftes na te komen en de hinder voor de omwonenden te verlagen ‘in plaats van te verhogen’. Gosuin wil terugkeren naar de situatie voor 2001, voor de invoering van de concentratie van de vluchten.

De Brusselse actiegroep Bruxelles-Air Libre-Brussel noemde het spreidingsplan gisteren ‘een flop over de hele lijn’. Meer vluchten over Brussel sturen om de hinder in de noord- en oostrand te milderen, kan in geen geval, luidt het. KVe

katrienv
© 2004 Uitgeversbedrijf Tijd NV