MINISTER GOSUIN VOERT JURIDISCHE STRIJD TEGEN ANCIAUX OP

BRUSSEL Geluidsmetingen tonen aan dat het spreidingsplan van de federale minister van Mobiliteit Bert Anciaux (Spirit!) voor de vliegtuigen zijn beloftes van afnemende hinder niet waar kan maken. Dat heeft e Brusselse minister van Leefmilieu, Didier Gosuin (MR-FDF), gisteren verklaard op basis van gegevens van Brusselse meetposten. Gosuin vecht het plan aan bij de Raad van State en bij de burgerlijke rechtbank.

Gosuin is een van de hardnekkigste tegenstanders van het spreidingsplan van Anciaux. Hij heeft altijd volgehouden dat het plan er niet mocht komen zonder een geluidskadaster, dat de hinder wijk per wijk op de kaart zet. Anciaux heeft een kadaster maar dat is volgens Gosuin onbruikbaar. Om dat aan te tonen vergeleek hij gisteren de voorspellingen uit het kadaster van het spreidingsplan met de gegevens van de Brusselse geluidsmeters. De gemeten periode liep tussen 22 maart en 11 april.

Op plaatsen waar er volgens het plan geen hinder mocht zijn, kwamen er meer vluchten dan gepland en ze produceerden meer decibels. In Haren (Noord-Brussel) mochten er tussen vijf en tien nachtvluchten (tussen 23 en 7 uur) overkomen die meer dan 70 dB produceerden. Volgens het meetpunt waren dat er gemiddeld 17 en op een pieknacht zelfs 41. Sint-Pieters-Woluwe (Oost-Brussel) mocht er 1 tot 5 krijgen maar slikte er gemiddeld 6 met een piek van 42.

Tegenover wat hij politiek amateurisme noemt, verwacht de Brusselse minister alleen nog heil van gerechtelijke acties. Bij de Raad van State heeft hij een verzoek tot nietigverklaring van het spreidingsplan ingediend. Deze maand nog gaat hij een geding aanspannen bij een burgerlijke rechtbank op grond van een schending van de milieurechten. ,,Omdat de door de federale overheid beloofde afname van de hinder door spreiding er niet gekomen is ». Gosuin pleit voor een terugkeer naar de toestand van voor 2001 (de Durant-periode) met semi-concentratie en isolatie.

Bij de Leuvense rechtbank heeft Gosuin een vordering ingediend om het Brussels Gewest te betrekken bij de milieuvergunningsaanvraag van Biac.

(ty)

© 2004 Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV