Vlaams Blok probeert rangen te sluiten rond dossier nachtvluchten

Het geklaag van mensen die DHL uit hun slaap houdt, is fel overdreven. Het bedrijf moet onbeperkt kunnen uitbreiden. Met die stelling kreeg Freddy Van Gaever, luchtvaartspecialist en Vlaams Blok-kandidaat bij de komende verkiezingen, het voorbije weekend (DM 19/4) de handen van de Vlaams Blok-top op elkaar. Minder enthousiasme voor Van Gaever is er in de noordrand, waar Vlaams Blok-kamerlid Bart Laeremans al geruime tijd in de weer is om de ontevredenheid over de nachtvluchten te vertalen in Blok-stemmen.

Voor Freddy Van Gaever kunnen er blijkbaar gerust nog wat nachtvluchten bij. Op het voorbije Vlaams Blok-colloquium verklaarde hij, onder applaus van uw partijtop, net het tegenovergestelde van wat u in de noordrand zegt. Hebt u een probleem?

Bart Laeremans: « Toen u me daarnet belde, viel ik een beetje uit de lucht. Ik heb intussen eens met Freddy Van Gaever gebeld en die zegt mij dat hij dat allemaal zo niet heeft gezegd. Hij is ongenuanceerd en fout geciteerd. Ik ken die journalistieke technieken waarbij men mensen op basis van een zogezegd meningsverschil tegen elkaar wil opzetten. Ik wens daar niet aan mee te doen. Jammer genoeg staat zijn speech niet zwart op wit op papier, maar hij heeft nooit bedoeld dat DHL onbeperkt moet kunnen blijven groeien. »

Nooit bedoeld of nooit gezegd?

« Het was geen uitgetikte uitspraak. Ook zijn hele discours over jobs is volledig verkeerd weergegeven door De Morgen. Mogelijk heeft mijnheer Van Gaever zich in het heetst van de strijd een beetje laten gaan, maar waar het echt om draait is dat de Vlaamse regering in dit dossier totaal verdeeld is. Ten gevolge van die kakofonie heeft men nooit op een goede manier onderhandeld met DHL. »

Ook dat de overlast zwaar overdreven wordt door de omwonenden, heeft mijnheer Van Gaever nooit gezegd?

« Neen, ook dat is sterk overdreven weergegeven in de krant. Maar het klopt natuurlijk dat mensen die vlak bij de startbaan komen wonen, weten dat ze meer last hebben van geluidsoverlast dan mensen die in Limburg gaan wonen. Mijnheer Van Gaever bekijkt de hele zaak gewoon meer vanuit economisch oogpunt. Dat is ook de bedoeling van onze colloquia: we willen onze blik verruimen. Het is niet de bedoeling dat we binnen het Vlaams Blok allemaal in een strak stramien lopen zonder een eigen mening of eigen invalshoek. In dat geval zouden we een stalinistische partij zijn en dat zijn we geenszins. »

Haalt de economische invalshoek van mijnheer Van Gaever het van de visie van het Vlaams Blok in de noordrand?

« Ik ben gemandateerd, mijnheer Van Gaever staat op een lijst en is (nog) niet gemandateerd. Ik volg het dossier voor de partij en ik verkondig het partijstandpunt. Maar nogmaals, mijnheer Van Gaever werd verkeerd geciteerd. »

De conclusie is dat u en mijnheer Van Gaever eigenlijk op Ă©Ă©n en dezelfde lijn staan?

« Goh, misschien niet voor alle details, neen. Maar een onbeperkte groei van DHL kan alleszins niet. Dat is altijd het standpunt van de partij geweest en dat zal het ook blijven. »

(ToC)

© 2004 Uitgeverij De Morgen NV