Duitse-steun aan DHL : opdrijven van chantage of wijselijke beslissing ?

De Duitse Staat stelt DHL een steun van 70 miljoen Euro voor om haar Europese draaischijf in Leipzig op te richten. Is dit een zoveelste stap om verder de Belgische politici te chanteren en het laatste greintje kritische zin bij de Belgische bevolking de kop in te drukken ? Of is men bij het moederbedrijf Deutsche Post tot inzicht gekomen dat een uitbreiding in Zaventem teveel kosten met zich zou meebrengen en geen draagvlak heeft bij de bevolking ?

Ondanks alle berichten is het voor Bruxelles-Air Libre-Brussel duidelijk dat het grootste gedeelte bestaande werkgelegenheid in alle geval niet uit België verdwijnt. Dit houdt in dat de vracht die naar en van ons land
vervoerd wordt nooit zal verdwijnen, net zo min als de banen hieraan verbonden. Indien niet door DHL vervoerd dan door een concurrerend bedrijf. Zoals elk bedrijf zoekt DHL naar de meeste winst. Daarbij hoeft zij geen rekening te houden met de door haar veroorzaakte kosten die de
collectiviteit draagt. Er werd berekend (studie prof. Lieven Annemans RUG 02/2004) dat alleen al de rechtsteekse medische kosten van de nachtvluchten in 2002 honderd vijftig miljoen Euro bedroegen.

Heel recent nog hebben we de beslissing vernomen dat het hoofdkantoor van DHL de Duitse werkgelegenheid voorrang geeft en de best betaalde jobs naar Bonn verhuist met een verlies aan duurzame werkgelegenheid in België van
450 banen, voornamelijk manager-functies, als gevolg. Het is blijkbaar de bedoeling dat enkel laag uitbetaalde jobs in Brussel behouden worden samen met de uitbouw van de schadelijke nachtvluchten in combinatie met zo weinig mogelijk personeel. Wij vrezen dus dat dit slechts een verdere stap is om de druk op de Belgische regering en de Belgische publieke opinie voor de verkiezingen verder op te drijven.

Is DHL met haar moederbedrijf Deutsche Post tot de vaststelling gekomen dat de kosten verbonden aan een uitbouw in Zaventem te hoog zullen oplopen ondanks alle besparingsmaatregelen die ze neemt ? Om een uitbreiding van
de nachtvluchten enigszins mogelijk te maken zijn woonvrije vliegcorridors nodig. Die bestaan echter niet rond deze luchthaven omdat de Vlaamse overheid altijd nagelaten heeft een coherent stedenbouwkundig beleid te
voeren zonder woonbebouwing onder aankomst- en vertrekroutes. Wanneer de kosten voor onteigening om vliegroutes te creëren toegevoegd worden aan de
bouwkosten van een eigen mega-sorteercentrum wordt het kostenplaatje naar de zin van de investeerders misschien te hoog.