Brussel geeft juridisch advies bij vliegtuigoverlast

De stad Brussel gaat haar inwoners helpen die een eventuele gerechtelijke procedure willen beginnen tegen de overlast van vliegtuigen. De hoofdstad heeft een advocaat in de arm genomen die de Brusselaars juridisch advies kan geven. Dat heeft burgemeester Freddy Thielemans gisteren gezegd. Hij antwoordde tijdens de gemeenteraadszitting op een vraag van oppositieraadslid Olivier Maingain (FDF) naar financiële steun van de stad aan verenigingen die juridische stappen willen ondernemen tegen het spreidingsplan van mobiliteitsminister Bert Anciaux. Thielemans zei dat de stad haar advocaat in het dossier, meester Dominique Lagasse, ter beschikking stelt van de Brusselaars. Volgens de burgemeester kunnen de inwoners advies inwinnen bij de advocaat. « Wij ondernemen zelf een aantal acties, waar inwoners of wijkcomités in kunnen meestappen door zelf op een gelijkaardige manier individuele klachten te formuleren. Dat heeft nog altijd de meeste impact », aldus Thielemans. Thielemans benadrukte dat de stad twee belangengroepen steunt, maar geen subsidies wil toekennen aan groepen die zelf rechtszaken beginnen. Brussel organiseert op donderdag 21 april een eerste werkvergadering voor inwoners en wijkcomités uit Laken, Haren en Neder-over-Heembeek. Dat zijn de drie Brusselse deelgemeenten die het meest hinder ondervinden van vliegtuigen. De inwoners zullen er de advocaat van de stad vragen kunnen stellen.