Massaal bezwaar tegen milieuvergunning BIAC ; Wrevel tussen omwonenden rond Zaventem groeit

De omwonenden rond de luchthaven van Zaventem hebben massaal bezwaar ingediend tegen een nieuwe vergunning voor de luchthavenuitbater BIAC. Bij de provincie Vlaams-Brabant liepen bijna 5.000 bezwaren binnen. De gerechtelijke procedures over de invoering van het spreidingsplan voor de vluchten op Zaventem leiden tot steeds meer wrevel tussen de verschillende actiecomités van de omwonenden.

Een nieuw arrest van de Raad van State over het plan van de federale minister van Mobiliteit, Bert Anciaux (Spirit) voor een betere spreiding van de vluchten van en naar Zaventem wordt vandaag of morgen verwacht. De auditeur vraagt alvast de schorsing. Het gaat om het deel van het plan dat het baangebruik regelt. De kortere dwarsbanen 02 en 20 worden door het spreidingsplan meer gebruikt. De Raad van State stelde in december al vast dat de inwoners van de oostrand meer hinder zullen ondervinden en schorste toen een eerdere versie van het plan. Het gebruik van de kortere banen zou ook veiligheidsrisico’s inhouden. Als het nieuw baangebruik wordt geschorst, betekent dit niet dat de vluchten niet gespreid worden. De nieuwe routes worden zoals gepland vanaf morgen van kracht. Bepaalde routes over de noordrand worden geschrapt en andere routes ingevoerd zoals de route-Chabert over Brusselse kantoorwijken in het weekend.

Christian Luyckx van de werkgroep Daedalus/Actie Noordrand kijkt ongerust uit naar het arrest. Vorig jaar kregen inwoners van de noordrand tot twee maal toe gelijk van het Brusselse hof van beroep. De rechter stelde vast dat de overheid met de concentratie van de vluchten het principe schendt van de gelijke behandeling van haar burgers. De rechter dwong de regering de vluchten beter te spreiden. Dat laatste was er te veel aan voor het Hof van Cassatie die de arresten verbrak. ‘Hoe dan ook is iedereen het eens dat de vluchten gespreid moeten worden. Maar als dat dan gebeurt, wil niemand ze boven zijn hoofd, de oostrand die zijn rust verstoord ziet op kop’, zegt Luyckx. De koepel van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) houdt zich op de vlakte. ‘Een perfecte spreiding is moeilijk’, luidt het.
De BBL verenigde onlangs alle actiecomités over de nieuwe milieuvergunning voor de luchthavenuitbater BIAC. De huidige vergunning loopt af op 1 februari 2005 en beperkt het aantal nachtvluchten tot 25.000. Het koerierbedrijf DHL liet vorig jaar weten vanaf 2008 circa 34.000 nachtvluchten nodig te hebben om zijn expansieplannen in Zaventem te kunnen realiseren. BIAC diende bij de provincie Vlaams-Brabant een aanvraag in voor een vernieuwing van de vergunning.

In totaal vielen bij de gemeenten Machelen, Zaventem, Steenokkerzeel en Kortenberg 4.923 bezwaarschriften in de bus. Het behoud van het plafond voor de nachtvluchten werd meermaals geĂ«ist, net als de naleving van de aanbevelingen voor lawaai van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Ook vragen de omwonenden geluidsmeters en een objectieve controle op de naleving van de normen’. Jean-Pol Olbrechts, de gedeputeerde voor Leefmilieu, vraagt dat ook Brussel een deel van de hinder van het vliegverkeer op zich zou nemen. De bestendige deputatie van Vlaams-Brabant beslist normaal eind mei of BIAC een nieuwe vergunning krijgt en aan welke extra voorwaarden de luchthavenuitbater moet voldoen. Maar de provincie kan ook meer tijd vragen.