Het Hof van Cassatie wijst de regering op haar verantwoordelijkheid,
en verbreekt het ‘arrest Noordrand’

De vereniging Bruxelles-Air Libre-Brussel is verheugd over de uitspraak donderdag van het Hof van Cassatie waarin geoordeeld wordt de scheiding der machten te eerbiedigen. Het is dus niet aan de rechterlijke macht om de regering een beleid op te leggen voor het beheer van de luchthavenoverlast.
Wij weigeren een regering dat bestuurd wordt door rechters. Politici mogen hun verantwoordelijkheden niet ontlopen, en zullen een beleidsplan voor de luchthaven moeten opstellen.

persmededeling Bruxelles-Air Libre-Brussel – 5 maart 2004

Air Libre wijst op de onbeslistheid en het lanterfanten van de regering, die ondanks een nu reeds jarenlang aanslepende problematiek van luchthavenhinder nog steeds geen deftig plan kan voorstellen dat de regio een leefbaar alternatief biedt.

Als burgers naar de rechtbank stappen voor overlast van vliegtuigen, dan is dat niet voor hun plezier. Maar wel omdat hen op extreme wijze onrecht wordt aangedaan, en om te eisen dat de regering de slachtoffers van mogelijkerwijze onvermijdelijke beslissingen vergoedt.

De Minister van Mobiliteit tracht zijn plan verder door te drukken en zoveel mogelijk mensen hinder te bezorgen zodat zijn elektoraal gebied ontlast wordt en zoals door hem bevestigd geen schadevergoedingen aan slachtoffers uitbetaald moeten worden.
Als het zo doorgaat mag hij zich verwachten aan nog meer rechtszaken.

De dwangsom van het “arrest Noordrand” vervalt en daarmee is de druk van de ketel. Het is nu aan de regering om een coherent en onpartijdig plan uit te werken voor deze luchthaven zodat de nachtrust, de gezondheid, en de veiligheid van iedereen gewaarborgd wordt. Wij wijzen erop dat BelgiĂ« nog slechts als enig land in Europa een luchthavenbleid heeft waarbij op lage hoogte en op intensieve wijze zowel over delen van het dichtbevolkte Brussels Gewest als over dichtbebolkte randgebieden gevlogen wordt.

Op dit ogenblik is Air Libre Brussel een “routeplan” aan het opstellen in samenwerking met verschillende experten dat binnenkort voorgesteld zal worden. Dit plan is een suggestie om tot een duurzaam en realistisch beleid te komen waarbij onze federale luchthaven nog enige toekomst heeft in de dichtstbevolkte regio van ons land, met name Brabant.

De regering is dus niet meer verplicht om overhaast tewerk te gaan. Ze kan terugkeren naar de situatie voor het ‘arrest Noordrand’ van juni 2003 en van daaruit een echt beleidsplan uitwerken in plaats van om de haverklap vliegtuigen in allerlei richtingen te sturen. Intussen wordt het ‘arrest Noordrand’ herbekeken door het Hof van Beroep in Gent.

www.bruairlibre.be

contact pers : 0497/022.337