De federale Kyotomaatregelen

-* Vermindering van verbruik van energie, water en andere en de introductie van kwaliteitssystemen in de administratie (-700 tot -1.200 ton)
-* Vervanging van het autopark van overheid en overheidsbedrijven door milieuvriendelijke voertuigen (-310.000 tot -390.000 ton)
-* Gratis woon-werkverkeer per trein voor werknemers (-37.000 ton)
-* Fiscale voordelen voor milieuvriendelijk woon-werkverkeer (reductie nog niet bepaald)
-* Premie voor goederenvervoer per spoor (-11.000 ton)
-* Diabolo-ontsluiting van de luchthaven van Zaventem en het expresnet rond Brussel (GEN) (-100.000 ton)
-* Akkoord met de autoconstructeurs om de uitstoot van koolstofdioxide te laten dalen onder 140 gram per km (-380.000 ton)
-* Website om het verbruik te berekenen en rijtips, een nationaal plan voor duurzame ontwikkeling (reductie nog niet bepaald)
-* Belastingaftrek voor aankoop van auto’s met een lage uitstoot van broeikasgassen (reductie nog niet bepaald)
-* Actie voor energie-efficiëntie in overheidsgebouwen (-150.000 ton)
-* Promotie voor een milieubewust aankoopbeleid van consumenten (-100.000 ton)
-* Verhoogde fiscale voordelen voor energiebesparende investeringen bij de bouw van een woning (reductie nog niet bepaald)
-* Evaluatie van fiscale en investeringsmaatregelen (reductie nog niet bepaald)
-* Invoering van biobrandstoffen (-534.000 ton tot 1.535.250 ton)
-* Windmolenpark op Trorntonbank in Noordzee (-1.984.000 ton)
-* Afbouw van steenkoolcentrales (-1.200.000 ton)