Brussels gewest voert geluidsnormen voor vliegtuigen weer in

De Brusselse geluidsnormen voor het luchtverkeer boven het gewest treden donderdag opnieuw in werking. Dat werd uit goede bron vernomen bij Brussels minister van Leefmilieu Didier Gosuin.

Een Brussels besluit legt maximale geluidsnormen op voor vliegtuigen boven het gewest. Luchtvaartmaatschappijen van wie de vliegtuigen de geluidsnormen overschrijden, riskeren een fikse boete. De normen traden in 2000 in werking nadat vijf luchtvaartmaatschappijen, waaronder Sabena, Sobelair en DHL Aviation, tevergeefs beroep hadden aangetekend bij de Raad van State. In augustus 2002 stemde het Brussels gewest ermee in om de toepassing van zijn geluidsnormen op te schorten. De federale regering was toen op zoek naar een oplossing voor de lawaaihinder van het vliegverkeer van en naar Zaventem. Ook werd gezocht naar gemeenschappelijke normen met Vlaanderen. De woordvoerder van de minister bevestigde woensdagavond dat het kabinet een nota naar het Brusselse Instituut voor Milieubeheer (BIM) heeft gestuurd met de mededeling dat geluidsnormen weer worden geactiveerd. (DWM)