Steve Dubois, onpartijdige onderhandelaar ?

Hoe komt het dat een regering niet meer zelf kan onderhandelen met een bedrijf omtrent haar uitbreiding, en een buitenstaander moet aanstellen om deze klus te klaren. Voldoet Minister Bert Anciaux niet meer ?

De gelukkige uitverkorene is Steve Dubois. Ex-kabinetschef bij de toenmalige CVP (huidige CD&V), en vandaag geplaatst in de functie van vice-voorzitter bij de GIMB (Gewestelijke InvesteringsMaatschappij voor Brussel).

Men kan zich wel vragen stellen bij de onpartijdigheid van mijnheer Dubois die bij de enige democratische partij behoort dat negatief gestemd heeft op een motie van het Brussels Parlement om de nachtvluchten in Zaventem af te schaffen of geleidelijk af te bouwen. Het is nota bene zijn eigen Eerste Minister (Jean-Luc Dehaene) die tijdens de Durant-crisis gesteld heeft dat men de luchthaven 10 jaar geleden nooit zo fel had moeten uitbouwen. En het is net tijdens die regering Dehaene dat het Zaventem-dossier met een betonnen deksel jarenlang dicht gezeten heeft.

De Minister van Milieu van het Brussels Gewest zal blijk moeten geven van grote vastberadenheid om ervoor te zorgen dat de slaap van honderdduizenden mensen niet te koop is, ook niet in de naam van lokale werkgelegenheid, waarvoor andere oplossingen bestaan.

Om te beginnen zou het een duidelijke stelling zijn om het opgeheven ‘Geluidsarrest’ weer in voege te laten treden om aan te tonen dat er van bijkomende hinder geen sprake kan zijn. Het Brussels Gewest slikt reeds 89 % van de dagelijkse vertrekken. Het is te hopen dat ze in de toekomst zowel aan haar inwoners als aan haar huidige en komende investeerders meer te bieden zal hebben dan een door geluidshinder onleefbare regio met een op termijn onvermijdelijke crash in het drukstbevolkte gebied van BelgiĂ«.