PRIKACTIE TEGEN NACHTVLUCHTEN
AAN EUROPEES PARLEMENT

Vandaag 26 februari organiseren de vier Belgische milieufederaties en diverse bewonerscomités tussen 09h00 en 11h00 een ludieke prikactie aan de ingang van het Europees Parlement. Met deze actie willen we zoveel mogelijk Europese parlementsleden aanzetten om de schriftelijke verklaring tegen nachtvluchten in Europa te ondertekenen. Een oplossing voor het probleem van de nachtvluchten kan immers enkel op Europees niveau worden doorgevoerd. Als een verbod op nachtvluchten wordt doorgevoerd door één lidstaat, bestaat steeds het gevaar dat luchthavens onderling gaan concurreren ten nadele van omwonenden. Als een Europees verbod wordt ingevoerd, moeten alle luchthavens overschakelen naar het dagregime, zonder dat dit concurrentieverstorend kan werken.

Nachtvluchten zorgen voor beroerring, niet alleen rond Zaventem, maar ook in de rest van Europa. Dat hoeft ook niet te verwonderen, aangezien de geluidsoverlast van nachtvluchten voor heel wat gezondheidsproblemen zorgt. Zo blijkt uit onderzoek van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie dat er een duidelijk oorzakelijk verband bestaat tussen nachtvluchten en een verhoogde bloeddruk bij mensen die ‘s nachts gestoord worden. Verder hebben diverse wetenschappelijke onderzoeken een duidelijk bewijs geleverd voor het feit dat nachtvluchten verantwoordelijk zijn voor een toenemende slaapverstoring, meer stress, meer hart- en vaatziekten, leerachterstand bij kinderen, een toegenomen prikkelbaarheid,…

Omdat meer dan tien miljoen mensen in Europa te lijden hebben van geluidsoverlast door vliegtuigen, hebben vijf Europese parlementsleden een zogenaamde schriftelijke verklaring opgesteld waarin aan de Europese Commissie gevraagd wordt wetsvoorstellen op te maken voor een Europees verbod op nachtvluchten. Een verbod op nachtvluchten is immers alleen maar mogelijk als dat op Europees niveau wordt afgesproken. Als individuele lidstaten een verbod willen doorvoeren, kunnen luchthavens, vliegtuigmaatschappijen en koeriersdiensten de concurrentie tussen diverse lidstaten uitspelen en gewoon verhuizen naar een luchthaven in een andere lidstaat. Als een verbod op Europees niveau wordt ingevoerd, is iedereen gelijk voor de wet en moeten alle vliegtuigmaatschappijen en koeriersdiensten overschakelen naar het dagregime zonder dat dit concurrentieverstorend kan werken.

Als de schriftelijke verklaring ondertekend wordt door een meerderheid van het parlement (minstens 314 Europese parlementsleden), is ze aanvaard en is dit een officieel standpunt van het Europees parlement. Die 300 handtekeningen moeten verzameld zijn voor 26 april (dan is de laatste zitting van het parlement). Verschillende comités rond luchthavens in Europa zullen hun parlementsleden aansporen om deze verklaring te ondertekenen. Om deze actie te ondersteunen, organiseren we vandaag een prikactie aan het Europees Parlement in Brussel. Daarbij zullen we de parlementsleden bij het binnengaan van het EP vragen om de schriftelijke verklaring te ondertekenen. Dezelfde demonstratie wordt een maand later overgedaan aan het EP in Straatsburg.

Daarnaast wordt in het najaar een Europese petitie opgestart voor een Europees verbod op nachtvluchten. Bedoeling is om minimaal 1 miljoen handtekening te verzamelen in de diverse lidstaten. In de nieuwe Europese grondwet is namelijk de mogelijkheid voorzien dat burgers zelf een thema op de politieke agenda kunnen zetten, als er minstens 1 miljoen handtekeningen uit minstens 8 lidstaten wordt verzameld. Deze petitiecampagne zal van start gaan in september, op het moment dat de nieuwe Europese Commissie aantreedt.

Voor meer informatie:

-* Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu, 02/282.17.34, 0474/40.63.94
-* Pierre Courbe, Inter-Environnement Wallonie, 081/255.280, 0477/495.418
-* Anne-France Rihoux, Inter-Environnement Bruxelles, 02/223.01.01