Het « nieuwe » plan Anciaux is een rookgordijn
en verbergt waar het echt om gaat.

Eventjes vóór het sluiten der burelen riep Minister Anciaux vrijdag in extremis de pers op om zijn zoveelste spreidingsplan bekend te maken, zonder ook maar een copij van deze mededeling aan de buurtverenigingen of milieubewegingen door te sturen.

Volgens Bruxelles-Air Libre-Brussel is dit een zwakke poging om te ontsnappen aan de waakzaamheid van de slachtoffers van de luchthavenhinder. Dit plan is weeral opgesteld zonder geluidskadaster, wat in tegenstelling is met het regeringsakkoord, en zonder rekening te houden met het aantal getroffenen. Hierdoor is dit plan niet geloofwaardig.

Wat de inhoud betreft kan men gerust zeggen dat dit precies hetzelfde plan is als het vorige, met de toevoeging van een aantal « wetenschappelijke » beschouwingen die de Raad van State moeten laten geloven dat er rekening gehouden werd met haar recent uitgeqproken negatief oordeel.

Hoe kan de Minister beweren dat het aantal gehinderden of de mate van hinder afneemt zonder over effectieve metingen te beschikken ? Hoe kan de Minister praten over spreiding als nieuwe, zeer dichtbevolkte gebieden, zwaar getroffen zullen worden door een concentratie ?

Bruxelles-Air Libre-Brussel weigert zich te buigen over een irrationeel plan, en voorspelt een ketting van rechtszaken wanneer de Minister dit plan zal trachten uit te voeren.

Air Libre is er ook verbaasd over dat de regering een éénzijdig Ministerieel initiatief ondergaat dat zowel tegen het regeringsakkoord ingaat als tegen een negatief oordeel van de Raad van State.

Terwijl de Minister van Mobiliteit veel stof doet opwaaien, zijn er in dit dossier echter belangrijke dingen aan het gebeuren die al dan niet opzettelijk aan de aandacht van de burger onttrokken worden.

Waarom duurt het zolang eer een controleorgaan opgericht wordt ? Hoe komt het dat BIAC nog steeds rechter en partij blijft ? Hoe is het gesteld met de controle van de verplichte stijghoek om dichtbevolkte gebieden te mijden ? En de verplichting te starten aan het begin van de startbaan en niet in het midden ? Hoe staat het met het FANVA-fonds, dat de zwaarst getroffenen moet vergoeden om een verhuis mogelijk te maken ? Zoveel maatregelen die in het regeringsakkoord staan en nooit werden uitgevoerd.
Om te kunnen spreiden moet men eerst weten wat men gaat spreiden. De Minister heeft tot op vandaag nog steeds geen ontwikkelingsplan voor de luchthaven. Hij ging een kruistocht beginnen tegen de nachtvluchten op Europees niveau om concurrentievoordeel te vermijden, maar intussen weigert zijn eigen partijgenoot-parlementslid een petitie te tekenen die een Europees verbod op tafel moet leggen. Onderwijl is BIAC bezig haar milieuvergunning te vernieuwen waarin geen sprake is van enige beperking inzake aantal nachtvluchten, aantal dagvluchten, of enigerlei milieunorm.

Wat Bruxelles-Air Libre-Brussel betreft wordt het steeds duidelijker : terwijl de Minister de aandacht trekt en daarmee zijn elektorale belangen veilig stelt, werken anderen aan het vrijwaren van BIAC van alle beperking om tegen de hoogste prijs aan buitenlandse investeerders verkocht te worden. Achter de rug van de belastingbetaler wordt een overheidsbedrijf aan buitenlandse prive-ondernemers verkocht samen met gronden ter grootte van heel het zoniënwoud. Bovendien kan hiermee 70 % van de aandelen in handen komen van één enkele eigenaar.

Zullen overheid en politici op dat ogenblik nog in staat zijn de belangen van de regio, zowel inzake leefbaarheid als wat betreft duurzame werkgelegenheid te verdedigen ? Of wordt heel Brabant het nieuwe Oostblok ?